36 proc. badanych określa się jako zwolennicy rządu; tyle samo deklaruje, że jest jego przeciwnikami – wynika z przeprowadzonego w czerwcu sondażu CBOS. Wśród ankietowanych wciąż więcej jest osób niezadowolonych z tego, że Tusk jest premierem (47 proc.) niż zadowolonych (40 proc.)

Częściej niż pozostali do grona zwolenników rządu Donalda Tuska zaliczają się mieszkańcy ponad półmilionowych miast (59 proc.), osoby z wyższym wykształceniem (54 proc.), a spośród grup społeczno-zawodowych: przedstawiciele kadry kierowniczej i specjaliści z wyższym wykształceniem (53 proc.) oraz średni personel i technicy (55 proc.)

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Od maja praktycznie nie zmienił się też społeczny wizerunek premiera. Odsetek osób zadowolonych z tego, że na czele rządu stoi Donald Tusk, wynosi tyle samo, ile przed miesiącem (40 proc.), a udział niezadowolonych spadł o 1 pkt proc. (do 47 proc.). Brak preferencji w tej kwestii wskazało 13 proc. ankietowanych.

Najbardziej niezadowolone z tego, że na czele rządu stoi Tusk, są osoby w wieku 55-64 lata (55 proc.), mieszkańcy wsi (55 proc.), osoby z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym (64 proc.), a także zasadniczym zawodowym (57 proc.). W grupach społeczno-zawodowych negatywnie odbierają premiera robotnicy wykwalifikowani (54 proc.) i niewykwalifikowani (58 proc.), rolnicy (63 proc.) i renciści (57 proc.)