Statistics Canada podaje, że w maju kanadyjska gospodarka wzbogaciła się o 27 700 nowych miejsc pracy. Jednocześnie bezrobocie spadło do poziomu najniższego od 1976 roku (z tego roku pochodzą najstarsze dane pozwalające na dokonanie porównania) i wynosiło 5.4 proc. W kwietniu było nieco wyższe – 5,7 proc.

Ekonomiści spodziewali się zwiększenia liczby miejsc pracy o 8000, tymczasem wynik okazał się lepszy. Warto podkreślić, że wzrosła liczba zatrudnionych na cały etat, co jest szczególnie cenne. Liczba zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin nie zmieniła się.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Stawka godzinowa, liczona jako średnia stawek wszystkich zatrudnionych, wzrosła w maju o 2,8 proc. w porównaniu z majem 2018 roku. W kwietnu odnotowano wzrost na poziomie 2,5 proc. Wzrost średniej stawki godzinowej należy do najważniejszych wskaźników monitorowanych przez bank centralny.