War­to poroz­ma­wiać z wła­ści­cie­lem i syna­mi — zaraz obok ukra­iń­skie­go kościo­ła przy Cawthra/Burnhamthorpe