Coraz więcej specjalistów ostrzega, że mięso saren zarażonych Przewlekłą Chorobą Wyniszczającą CWD trafia do ludzkiego łańcucha pokarmowego. Kanadyjska Agencja Kontroli Żywności poinformowała, że żadne ze zwierząt chorych nie zostało przeznaczone do ludzkiej konsumpcji ale niedawno sprzedano na mięso ponad 2000 saren ze stada w którym odnotowano przypadki CWD.
Jesienią ubiegłego roku choroba ta została wykryta na farmie saren w Quebecu. Był to pierwszy przypadek tej bardzo zaraźliwej choroby poza Albertą i Saskatchewanem.
W stadzie około 3000 saren u 11 wykryto CWD, pozostałe ponad 2700 nie wykazywały objawów choroby i testy były negatywne, w związku czym zezwolono na ich konsumpcję.
Była to kontrowersyjna decyzja dlatego, że niewiele dziś wiemy o ryzyku, jakie CWD powoduje u ludzi; tym bardziej, że kanadyjska agencja inspekcji żywności ostrzega, iż negatywny test CWD nie gwarantuje, że dane zwierzę nie jest zarażone. A tymczasem nie ma żadnych dostępnych testów żywności na jakąkolwiek chorobę powodowaną przez priony – stwierdza rzecznik agencji – w ramach prewencji nie powinno się dopuszczać do zjadania mięsa jakichkolwiek zwierząt, które mogą być zarażone
Choroba CWD jest podobna do innej śmiertelnej choroby, tak zwanej choroby szalonych krów, w tym przypadku mięso zarażonych zwierząt spowodowało choroby u ludzi. Zarówno CWD, jak i choroba szalonych krów jest powodowana przez priony, które mogą przekraczać barierę międzygatunkową i powodować zniszczenia nerwów. BS spowodowało u ludzi ponad 225 przypadków choroby zwanej chorobą Crautzfelda-Jacoba Nie ma na nią lekarstwa. a jest śmiertelna.
Na razie naukowcy nie wiedzą czy CWD może przenosić się na ludzi, ale Światowa Organizacja Zdrowia, ostrzega by mięso zarażone prionami nie było konsumowane. Niedawno grupa naukowców, przywódców ludności rdzennej oraz przyrodników wysłała list do władz w Ottawie prosząc rząd federalny o uznanie, że mamy do czynienia z epidemią i podjęcie kroków w celu powstrzymania rozszerzania się CWD, w tym zamykania farm z zarażonymi zwierzętami do polowań i zakazu transportowania tusz zarażonych CWD zwierząt.

Przewlekła choroba wyniszczająca (ang. chronic wasting disease, CWD) – choroba z grupy zakaźnych gąbczastych encefalopatii (transmisible spongiform encephalopathy, TSE), dotycząca zwierzyny płowej. Jak dotąd przypadki CWD opisano u mulaka, jelenia wirginijskiego, łosi i wapiti. CDC nie potwierdziła do tej pory przypadków domniemanego przeniesienia choroby na ludzi.
Większość przypadków CWD występuje u dorosłych zwierząt. Choroba ma postępujący przebieg i zawsze kończy się śmiercią zarażonego zwierzęcia. Najbardziej stałym i widocznym objawem jest utrata wagi. W większości przypadków stwierdza się zmiany zachowania, takie jak oddalanie się od innych zwierząt, apatia, opuszczenie łba, stały wyraz mięśni mimicznych i przemieszczanie się w kółko w ustalony sposób. U łosi obserwowano nadpobudliwość i nerwowość. Zarażone zwierzęta jedzą ziarno, ale mogą przejawiać mniejsze zainteresowanie sianem. Obserwuje się ślinotok i obnażanie zębów. Większość jeleni mniej pije i oddaje mniej moczu.