Sprostowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

522

MKIDN prostuje nieprawdziwe informacje o pismach kierowanych do muzeów

Szanowny Panie Redaktorze,

w związku z materiałem opublikowanym 1 lipca 2019 r. w portalu Goniec.net pt.: Dr Ewa Kurek ostrzega: zaczęło się wydzielanie “żydowskiej spuścizny” w muzeach (https://www.goniec.net/2019/07/01/dr-ewa-kurek-ostrzega-zaczelo-sie-wydzielanie-zydowskiej-spuscizny-w-muzeach/) Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zwraca się o sprostowania o nieprawdziwych treści zawartych w tym materiale.

Nie jest prawdą stwierdzenie, jakoby Ministerstwo Kultury „żądało wydzielenia artefaktów według kryterium etnicznego”. Cytowane w artykule pismo Departamentu Dziedzictwa Kulturowego MKiDN zostało skierowane do muzeów w związku z zapytaniem kontrolera NIK w ramach prowadzonej w MKiDN kontroli nr P/19/023 pn. Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych.

Najwyższa Izba Kontroli od 16 maja do 19 czerwca 2019 roku prowadziła kontrolę w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, której przedmiotem była:

· działalność na rzecz ochrony materialnego dziedzictwa kultury mniejszości narodowej,

· współpraca przy realizacji działań i celów ochrony materialnego dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych.

Powyższa kontrola była ujęta w Planie pracy Najwyższej Izby Kontroli na rok 2019, a podstawą jej przeprowadzenia był art. 2 ust. 1 ustawy o najwyższej Izbie kontroli. W trakcie kontroli, Minister oraz urzędnicy Ministerstwa otrzymali szereg złożonych pytań, na które zobowiązani byli udzielić wyczerpujących odpowiedzi. Część z pytań miała charakter analityczny i wymagała zebrania danych od jednostek nadzorowanych przez Ministra KiDN. Jedno z pytań dotyczyło dokładnie wskazania, w których muzeach organizowanych lub współprowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego znajdują się zabytki ruchome stanowiące „dziedzictwo kulturowe mniejszości narodowych”.

W związku z tym, iż MKiDN nie prowadzi bazy danych dotyczących zawartości inwentarzy muzeów, konieczne było przekazanie pytania NIK do instytucji, których organizatorem i współorganizatorem jest MKiDN.

Zapytanie to nie było jednak w żadnym wypadku żądaniem „wydzielania artefaktów według kryterium etnicznego”, a formułowanie tego rodzaju zarzutów i insynuacji świadczy o nieznajomości obowiązków kontrolowanego wobec NIK oraz podstaw prawnych ewidencjonowania zbiorów w muzeach.

Zwracam uwagę, że odmowa udzielenia wyjaśnień bądź uchylenie się od odpowiedzi na pytania NIK może nastąpić jedynie w przypadkach, o których mowa w art. 40 ust. 2-4 ustawy o NIK.

Zwracam również uwagę, że lista narodowości uznawanych w Polsce za mniejszości narodowe i etniczne jest enumeratywnie wyliczona w art. 2 ust. 2. I 4. Ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.

W związku z tym proszę o publikację tego wyjaśnienia dla czytelników portalu Goniec.net.

Zapraszam również do regularnego kontaktu z Centrum Informacyjnym MKIDN, służymy wyjaśnieniem wszelkich wątpliwości jeśli chodzi o nasz zakres działania,

Pozdrawiam,

Anna Pawłowska-Pojawa