Zapraszamy Państwa do przekazywania do Konsulatu informacji o grobach polskich weteranów na terenie prowincji Ontario, Manitoba i Saskatoon. Informacje te zostaną przekazane do ewidencji grobów weteranów prowadzonej przez Instytut Pamięci Narodowej.
Prowadzona przez IPN ewidencja ma obejmować groby weteranów położone zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Do grobów weteranów zaliczane są mogiły:

• osób walczących o odzyskanie niepodległości Polski lub w obronie niepodległości i granic suwerennej Polski, biorących udział w wojnach, działaniach zbrojnych i niepodległościowych oraz powstaniach narodowych w latach 1768-1963;

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

• funkcjonariuszy cywilnych władz powstań narodowych, administracji podziemnego Państwa Polskiego w latach 1939-1945 oraz członków władz i Rządu RP na uchodźstwie w latach 1939-1990;

• podziemnych niepodległościowych organizacji cywilnych w latach 1945-1956.
Wpis do ewidencji grobów położonych poza granicami Polski następuje na wniosek Konsula RP lub z urzędu. Aby umożliwić złożenie do IPN wniosków dotyczących okręgu konsularnego Toronto, prosimy Państwa o przekazywanie informacji o znanych Państwu mogiłach spełniających wyżej wymienione warunki. Formularze zgłoszenia dostępne są tutaj:

• Wniosek o wpis do ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (docx)

• Wniosek o wpis do ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (pdf)

Wypełnione formularze można przesyłać do Konsulatu pocztą elektroniczną, na adres toronto.info@msz.gov.pl, a także faksem lub tradycyjną pocztą.