Podatki stanowią coraz większe obciążenie dla kanadyjskich rodzin.
Według najnowszych sondaży, koszty utrzymania były najważniejszym problemem dla jednej trzeciej wszystkich badanych Kanadyjczyków. Rosnące podatki znacząco przyczyniają się do tych kosztów.

Podczas gdy inflacja od dziesięciu lat była bardzo niska, obecnie gwałtownie rośnie.

Łatwo można zrozumieć, dlaczego Kanadyjczycy obawiają się rosnących kosztów  artykułów pierwszej potrzeby, zaś rosnący rachunek podatkowy jest jeszcze bardziej niepokojący.

Większość respondentów sondażu CBC twierdził, że ​​koszt zaspokojenia podstawowych potrzeb,  jak żywność, elektryczność i mieszkanie, jest głównym źródłem niepokoju.

Na przykład w 2017 r. przeciętna rodzina kanadyjska wydała 17,856 dol. na mieszkanie, 9 121 dol. na żywność i 3 620 dol. na odzież. Podstawowe potrzeby kosztują przeciętną rodzinę 30,597 dol. lub 35,6% rocznego dochodu. Od 1961 r. Średnie wydatki na żywność, schronienie i odzież wzrosły nominalnie o około 1000 procent!

Tak więc niepokój  wielu rodzin jest zrozumiały.
[yop_poll id=”6″]
Fakt, ten pogarsza zadziwiający wzrost podatków, któremu  najwyraźniej w minionych latach poświęcano niewiele uwagi.

Podatki wzrosły znacznie szybciej niż ceny artykułów pierwszej potrzeby. W 2017 r. przeciętna rodzina płaciła 37 058 dol lub 43,1% swoich dochodów w postaci podatków. Co ciekawe w 1961 roku, przeciętna rodzina kanadyjska zapłaciła podatki tylko w wysokości 33,5 procent swoich dochodów. Od tego czasu całkowite podatki wzrosły dla przeciętnej rodziny o 2112 procent, wliczając inflację, co stanowi dwukrotność wzrostu cen podstawowych towarów w tym samym okresie.

Oznacza to, że przeciętna rodzina kanadyjska płaci obecnie więcej  podatków niż wydaje na artykuły pierwszej potrzeby, w tym żywność, mieszkanie i odzież.

Pomimo obietnicy obniżenia podatków dla kanadyjskich rodzin z klasy średniej, od momentu objęcia urzędu rząd premiera Justina Trudeau zwiększył obciążenia podatkowe dla 81 procent rodzin o średnich dochodach (z dochodami gospodarstw domowych w przedziale między 77.089 a 107.624 dolarów).

Średnio rodziny docelowe płacą obecnie o 840 dolarów więcej podatków niż cztery lata temu. Ten wzrost  wynika przede wszystkim z usunięcia kilku rodzinnnych ulg podatkowych.

Całkowity obciążenia podatkowe dla rodzin kanadyjskich wzrosły znacznie szybciej niż jakiekolwiek inne pojedyncze wydatki.

Po zsumowaniu wszystkich podatków i wydatków na podstawowe potrzeby przeciętnej kanadyjskiej rodziny, niewiele można odłożyć, tym bardziej jeśli jeszcze musimy zapisać dzieci na zajęcia sportowe, kupić auto,zapłacić za benzynę  i uiścić inne wydatki rodzinne.

Nic więc dziwnego, że rosnące koszty utrzymania wywołują zaniepokojenie Kanadyjczyków.

Zaniepokojeni, niespokojni ludzie nie są szczęśliw ii to może być główne odkrycie ankiety CBC.

Jake Fuss i Finn Poschmann
Fraser Institute .

© Troy Media