19 lipca sąd najwyższy Kolumbii Brytyjskiej wydał wyrok potwierdzający rację Grace Chapel. W 2018 roku Kościół chciał zorganizować konferencję dla młodzieży w należącym do miasta New Westminister budynku Anvil Centre. Miasto początkowo się zgodziło na udostępnienie pomieszczeń, ale później zmieniło zdanie.

Sprawę Grace Chapel, która jest parafią Redeemed Christian Church of God, prowadziło Justice Centre for Constitutional Freedoms. Centrum twierdziło, że decyzja miasta godziła w wolność wyznania, religii, myśli, wypowiedzi i prawo do gromadzenia się.

Grace Chapel nie ma własnego budynku kościoła, dlatego wynajmuje różne pomieszczenia. W maju 2018 roku Kościół zawarł umowę z miastem dotyczącą wynajęcia części Anvil Centre. Konferencja miała się odbyć w lipcu. 20 czerwca do Anvil Centre wpłynęła jedna skarga od mieszkańca, który widział plakat promujący konferencję. Kilka godzin później parafia Grace Chapel otrzymała maila od Heidi Hughes, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Centrum. Hughes napisała, że Centrum odwołuje konferencję, ponieważ jeden z gości zaproszonych przez organizatorów wyrażał poglądy i zajmował stanowiska, które są sprzeczne z poglądami miasta i to stoi w sprzeczności z polityką wynajmowania sal Anvil Centre.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Hughes nie podała, jakie to poglądy i stanowisko nie spodobały się miastu, ani w jaki sposób zostały złamane zasady wynajmu pomieszczeń.

Teraz sędzia Maria Morellato orzekła, że odwołanie konferencji przez miasto w nieuzasadniony sposób naruszyło prawo do wyrażania opinii gwarantowane w sekcji 2(b) Kanadyjskiej Karty Praw i Swobód. Miasto argumentowało, że “wyrażanie opinii”, które miało nastąpić na konferencji, było “niskiej wartości”. Sędzia Morellato odpowiedziała na to, że w wolnym i demokratycznym społeczeństwie wymiana poglądów, również kontrowersyjnych i niepopularnych, może być niewygodna i nieprzyjemna dla niektórych osób. Ale to jest cena, którą płacimy za wolność. Gdy władza zacznie oceniać, które opinie i poglądy są bardziej wartościowe, a które mniej, wejdziemy na niebezpieczną ścieżkę.