Okazuje się, że statystyczne dane na temat wielkości problemu narkotykowego najlepiej uzyskiwać badając skład ścieków. I tak, najwyższe użycie marihuany występuje w Kanadzie w Halifaksie, podczas gdy w Edmonton odnotowano najwyższe użycie metamfetaminy,
Urząd statystyczny StatsCan poinformował o  wynikach swego 12-miesięcznego projektu pilotażowego, który rozpoczął się w marcu 2018 r

Próbki ścieków pobrane z całego kraju dały rządowi federalnemu lepsze rozeznanie, jakie narkotyki i gdzie są używane. Wynika z nich, że najwyższe spożycie marihuany ma miejsce w Halifaksie, podczas gdy największe użycie metamfetaminy, w Edmonton.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Statistics Canada  badała próbki ścieków komunalnych z oczyszczalni w pięciu dużych ośrodkach miejskich. Próbki z Halifax, Montrealu, Toronto, Edmonton i Vancouver zostały przetestowane pod kątem śladów konopi indyjskich, metamfetaminy i kokainy, a wyniki pokazują różnice w zależności od miasta i pory roku.

Spożycie konopi indyjskich w całym kraju było zróżnicowane. Związek zwany 11-nor-9-karboksy-tetrahydrokannabinolem (THC-COOH) jest wytwarzany przez organizm podczas spożywania konopi indyjskich. Średnia dla THC-COOH dla wszystkich badań wyniosła 450 gramów na milion osób na tydzień.

Mieszkańcy Halifax mieli 936 gramów. Montreal i Toronto zajmują drugie i trzecie miejsce, odpowiednio 833 gramów i 327 gramów. Vancouver, często uważany za mekkę marihuany, nie pokonał pierwszej trójki – notowano tam 313 gramów, a w Edmonton średnio 244 gramów.

Według Tima Werschlera, który zaprojektował i wdrożył testy, badanie nie tylko dostarcza informacji na temat używania konopi indyjskich w Kanadzie, ale także pomaga rządowi federalnemu oszacować, ile konopi wciąż kupuje się na czarnym rynku.

Testy pokazują, że używanie marihuany było niższe w miastach na zachodzie kraju, ale według Werschlera, miasta te częściej używają metamfetaminy.

Wykorzystanie met w Halifaksie było ponad sześć razy niższe niż Toronto.

Szukano również śladów opiatów, które szybko rozkładają się w ściekach i pozostawiają po sobie ślad morfiny. Werschler stwierdził, że Vancouver i Edmonton miały znacznie wyższe wyniki pod względem morfiny niż pozostałe trzy miasta.

Może to być też heroina lub opiaty na receptę.

W przeciwieństwie do konopi indyjskich i metamfetaminy, nie było istotnych różnic między miastami, jeśli chodzi o używanie kokainy. Średnie zużycie kokainy w całym kraju wynosi 340 gramów na milion osób tygodniowo. Jednak konsumpcja kokainy jest sezonowa. Dane dotyczące ścieków sugerują, że spożycie kokainy rośnie latem, spada jesienią, a następnie ponownie wzrasta zimą.

Konopie indyjskie wykazywały również sezonowe wzrosty w maju, czerwcu i grudniu 2018 r. Nie było sezonowych zmian w metamfetaminie.

Statistics Canada wyjaśnia w raporcie, że ponieważ jest to rok pilotażowy, potrzeba więcej danych, aby ustalić, czy zmiany sezonowe powtarzają się co roku.

Agencja zauważa, że ​​istnieją inne ograniczenia wiarygodności danych. Dane zebrano z 14 oczyszczalni, które obsługują ponad osiem milionów ludzi, około 20 procent populacji kraju, ale nie we wszystkich miastach pobrano próbki w jednakowy sposób. Na przykład, cała populacja metropolitalna Vancouver została uwzględniona w badaniu, podczas gdy w Halifax pobrano jedynie 50 procent ścieków ludności metropolitalnej.