Obchody 101 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, zorganizowane przez Okręg Toronto Kongresu Polonii Kanadyjskiej, odbyły się w niedzielę 10  listopada 2019.

O godz. 11.00, do kościoła św. Stanisława Kostki, wprowadzone zostały sztandary organizacji kongresowych pod przewodnictwemkomendanta Krzysztofa Tomczaka. Mszę św. odprawił proboszcz parafii o. Janusz Jajeśniak OMI, który przedstawil intencję mszalną i powitałgości oficjalnych. W patriotycznej homilii wskazał na wielką siłę wiary i miłości. Liturgię czytałJan Chryścienko ze szczepu „Giewont”. Wystrój kościoła, Rycerze Kolumba, chór i muzyka organowa podkreślały doniosłość Eucharystii.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Po zakończeniu Mszy św. kolumna marszowa, prowadzona przez p. Adama Dawidka z Placówki 114 SWAP, eskortowana przez policję kanadyjską, przy dżwiękach harcerskich werbli, przeszła ulicami Queen i Beverley do domu Koła 20 Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, gdzie miała miejsce akademia.

Po powitaniu uczestników i okolicznościowym przemówieniu prezesa Okręgu Toronto Kongresu Polonii Kanadyjskiej Bartłomieja Habrowskiego, nastąpiły krótkie wystąpienia oficjalnych gości. W imieniu posła ontaryjskiego parlamentu Arifa Viraniego, wystąpił jego asystent Dawid Burzynski. Konsulat Generalny RP reprezentowała konsul Sylwia Czerwińska. Z ramienia Zarządu Głównego Kongresu Polonii Kanadyjskiej przemawiał wiceprezes Juliusz Kirejczyk. Przemówienia były przepełnione patriotyzmem, dumą przeszłości i wiarą w pomyślną przyszłość niepodległej Polski.

Następnie prezes B. Habrowski przedstawil  komendanta Placówki 114 SWAP Krzysztofa Tomczaka w jego nowej pozycji Naczelnego Komendanta Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce. Przedstawiony był też pan Marian Ziołowski, zasłużony weteran, spadochroniarz, uczestnik Bitwy pod Arnhem.

Gorący posilek przygotowany przez Kombatantówbył okazją do rozmów przy stołach. Po przerwie na posiłek rozpoczął się program słowno-muzyczny o treści historycznej dotyczącej dziejów Polski, wspierany zdjęciami wyświetlanymi na ekranie. Program został opracowany przez zespół artystyczny „50 Plus” działający przy Gminie 1 Związku Narodowego Polskiego w Kanadzie.

W całej uroczystości licznie uczestniczyły harcerki ze szczepów Rzeka, Szarotki i Zarzewie oraz harcerze ze szczepów Bałtyk i Giewont.

Podziękowaniami dla organizatorów i uczestników zakończył się Dzień Niepodległości Polski w Toronto.

Krystyna Sroczyńska, Komisja informacji KPK OT