Pro­pa­gan­da PiSu się­gnę­ła bruku

Kar­ko­łom­nie mon­to­wa­ne oskar­że­nia dzia­ła­czy Kon­fe­de­ra­cji o “bycie ruską agen­tu­rą” to obra­za inte­li­gen­cji Pola­ków i żenu­ją­cy pokaz pro­pa­gan­do­wej indo­len­cji PiS‑u