Carolyn Bennett, minister ds. Stosunków z ludnością rdzenną i spraw północnych, twierdzi, że senator Lynn Beyak powinna usunąć obraźliwe listy ze swojej oficjalnej strony internetowej. W listach tych stwierdza się, że rdzenni mieszkańcy Kanady powinni się asymilować, zaś tzw szkoły z internatami, gdzie młodzież india.ska była kształcona w oderwaniu od swych społeczności  uratowały wiele osób z rezerwatów “przed nędzą”.

Beyak powróciła do Senatu 11 września po okresie zawieszenia zaordynowanym w maju na zalecenie senackiej komisji etycznej. Została zawieszona z powodu odmowy usunięcia listów uznanych za rasistowskie w marcowym raporcie senackiego urzędnika ds. Etyki Pierre’a Legaulta.

Legault doszedł do wniosku, że Beyak naruszyła kodeks etyczny Izby wyższej, publikując pięć  listów na swojej stronie internetowej finansowanej przez podatników.

Tymczasem teksty te wciąż widnieją na stronie internetowej Beyak

Komisja Prawdy i Pojednania, która przeprowadziła wyczerpujące sześcioletnie badanie systemu szkolnictwa z internatami dla ludności rdzennej, stwierdziła, że ​​dochodziło tam do przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej – a tysiące dzieci zmarło z powodu niedożywienia lub chorób.

Biuro Bennetta oświadczyło w e-mailu, że listy należy „szybko usunąć” ze strony senator.

Autorzy listów utrzymują, że   że szkoły z internatami uratowały dzieci Indian, Metysów i Eskimosów przed „beznadziejnością” i pomogły im „przystosować się do większości populacji”.

Wiele listów chwali jej przemówienie Senatu w marcu 2017 r., w którym twierdziła, że ​​szkoły z internatami „miały dobre intencje” i skrytykowała dochodzenie Komisji Prawdy i Pojednania w sprawie historii tej instytucji.

W ciągu stuletniego istnienia programu asymilacyjnego około 150 000 rdzennych dzieci zostało zabranych rodzicom przez prawo i zmuszonych do uczęszczania do szkół z internatami poza miejscem zamieszkania

Według Komisji Prawdy i Pojednania co najmniej 6000 dzieci zmarło w szkołach z powodu chorób, wypadków i nadużyć – ale ustalenie ostatecznej liczby może być niemożliwe, ponieważ wiele zapisów uległo zniszczeniu na przestrzeni lat.

Adwokat Beyak, Donald Bayne, utrzymuje że senator usunął pięć listów zidentyfikowanych przez Legault jako rasistowskie.

Sen Pate, niezależny senator, powiedział, że niektóre listy publikowanw na stronie Beyak nadal „utrwalają szkodliwe i dyskryminujące stereotypy”.

„Umieszczanie takich listów na stronie internetowej z insygniami Senatu i wspieranymi przez zasoby Senatu – a co za tym idzie, dolary podatników – nie jest tylkou kwestią prawa jednej osoby lub senatora do wolności słowa”, stwierdza Pate w e-mailu.

„Jako senatorowie mamy obowiązek zakwestionować takie działania, w przeciwnym razie ryzykujemy przesłanie, że to  jest dozwolone.”.

W oświadczeniu wydanym w środę wieczorem Beyak powiedziała, że ​​przestrzegała „wszystkich pięciu” warunków komisji etycznej dotyczących jej powrotu.

Powiedziała, że ​​uczestniczyła w „programach edukacyjnych, wstępnie zatwierdzonych przez senackiego urzędnika ds. Etyki” związanych z rasizmem i ludnością tubylczą na swój „własny koszt” i wystosowała pisemne przeprosiny dla wszystkich senatorów.

 

Strona senator jest tutaj