Federacja nauczycieli z ontaryjskich szkół średnich planuje kolejny jednodniowy strajk w niektórych kuratoriach, m.in. w Peel District School Board. Akcja ma się odbyć 8 stycznia.

Pracownicy systemu edukacji zrzeszeni w Ontario Secondary School Teachers’ Federation (OSSTF) odmówili wykonywania części powierzonych im obowiązków 26 listopada 2019 roku. Mimo ośmiomiesięcznych negocjacji strony nie osiągnęły porozumienia. Wśród punktów spornych znalazły się wielkość klas i wymagania dotyczące obowiązkowego e-learningu. Minister edukacji Stephen Leece powtarza z kolei, że chodzi przede wszystkim o płace i żądanie przez OSSTF 2-procentowej podwyżki, podczas gdy prowincja wprowadziła ustawę o zamrożeniu podwyżek płac w sektorze publicznym na trzy lata na poziomie 1 proc. Związkowcy strajkowali przez jeden dzień 4 grudnia, a potem organizowali strajki rotacyjne.

Strajk 8 stycznia będzie się odbywał w następujących kuratoriach:

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Peel District School Board,

Algoma District School Board,

Huron-Superior Catholic District School Board,

Greater Essex County District School Board,

Avon Maitland District School Board,

District School Board of Niagara,

Limestone District School Board,

Renfrew County District School Board.