W niedzielę na 20 stacjach TTC zostanie wdrożony nowy model kontroli biletów. Zostanie zamkniętych 20 kas biletowych zostanie zamkniętych. Kontroler biletów nie będzie już siedział w “akwarium”, ale będzie stał przy bramkach. Z tego miejsca ma sprawdzać, czy podróżni posiadają bilety, tokeny, bilety miesięczne, odliczoną gotówkę i transfery. Będzie też udzielał wszelkich informacji.

Tradycyjne przeszkolone kasy biletowe pozostaną na 45 stacjach metra do 29 marca 2020 roku. Budki zostały już zlikwidowane na wszystkich stacjach od Vaughan Metropolitan Centre do Lawrence West.