Automatyczny podział majątku dotyczy tylko par kończących formalne związki małżeńskie. Przy rozstaniu dzielą one majątek na pół, w zasadzie bezapelacyjnie, chyba że spisały umowę wykluczającą podział majątku.  

Majątek partnerów kończących związki nieformalne nie podlega automatycznemu podziałowi, chyba że spisana została umowa  dająca partnerom prawa do podziału majątku.  Wyrównanie składek CPP (CPP credit splitting) za okres trwania małżeństwa/związku jest wyjątkiem od tej reguły.  Składki CPP podlegają  wyrównaniu „automatycznie”, gdy jeden z ex-partnerów wystąpi  o podział.

Ogólnie o CPP

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Wszyscy mieszkańcy Kanady, którzy mają dochód i rozliczają się z podatków, płacą co roku składki na Canada Pension Plan. Wysokość tych składek zależy od wysokości dochodów.

W 2019 r. składki CPP płaciło się od dochodu do $57,400. W roku 2018 maksymalny pułap dochodów, od którego płaciło się składki CPP  wynosił $55,900.  W 2020 r. maksymalny pułap dochodu będzie $58,700. Pułapy dochodu, od którego płaci się  składki CPP zmieniają się co roku. W 1966 r. maksymalny dochód, od którego płaciło się składki CPP wynosił  $5,000,  w 1976 wynosił $8,300, w 1999 wynosił $37,400, a w 2009 roku, $46,300.

Zmienia się również procent dochodu płacony jako składka CPP.  W 2019 r. składka emerytalna płacona przez pracownika wynosiła 5.1% dochodu.  W 2000 roku wynosiła ona  3.9%, w roku 1999 3.5%,  a w roku 1970 tylko 1.8%.  Osoby zatrudnione płacą połowę składek „ze swojej kieszeni”, a drugą połowę płaci pracodawca.  Osoby samozatrudnione płacą całą składkę ze swojej kieszeni.

Osoby mające roczny dochód poniżej maksymalnego pułapu, płacą składki CPP w zależności od dochodu. Osoby, które osiągnęły maksymalny pułap dochodu na dany rok, płacą maksymalną roczną stawkę. Na przykład,  na rok 2019, maksymalna składka roczna płacona dla osoby zatrudnionej przez pracodawcę wynosiła $2,748,90, pracownik płacił drugie $2,748,90.  Osoby samozatrudnione płacą obie składki, czyli $5497,80.

Popatrzmy na stronę praktyczną na przykładzie osób płacących składki emerytalne w 2019 r.  Wyobraźmy sobie pięć osób z następującymi dochodami:

Alicja – roczny dochód:  $25,000

Jan – roczny dochód:  $36,000

Maria – roczny dochód:  $45,000

Adam  – roczny dochód:  $57,400

Dorota – roczny dochód:  $92,000

Joanna – roczny dochód:  $158,000

Bez względu na wysokość dochodu, od $3,500 rocznie nie płaci się składki emerytalnej.

Tak więc roczna składka CPP Alicji będzie naliczona od dochodu $21,500 i wyniesie $2,193, z czego połowę, czyli $1,096 płaci pracodawca, a drugą połowę płaci Alicja ze swojej pensji. Jeżeli Alicja nie ma pracodawcy, to sama płaci $2,193.

Roczna składka emerytalne Jana wyniesie $3,315.

Roczna składka emerytalna Marii wyniosie $4,233.

Roczna składka emerytalna Adama wyniesie $5,497.80.  Jest to maksymalna składka jaką można zapłacić w 2019 r.

Składki emerytalne Doroty i Joanny wyniosą tyle samo, co składka emerytalna Adama. Wprawdzie Dorota i  Joanna zarobiły znacznie więcej, ale od dochodu powyżej $57,400 nie płaci się składek emerytalnych.
Wyrównanie składek CPP na skutek separacji lub rozwodu

Składki wpłacone na CPP w czasie trwania małżeństwa lub związku nieformalnego, są formą własności podlegającą podziałowi.  Podział ich jest wyjątkiem od generalnej zasady, że majątek par żyjących w nieformalnym związku nie podlega automatycznemu podziałowi. Składki CPP, w przeciwieństwie do każdej innej formy własności, podlegają automatycznemu podziałowi przy rozpadzie małżeństwa lub związku nieformalnego.

Dla przykładu, wyobraźmy sobie teraz, że Alicja i Adam byli parą małżeńską albo nieformalną, i że przez większość związku Adam zarabiał znacznie więcej niż Alicja. Po separacji Alicja ma prawo wystąpić o podział składek emerytalnych CPP (zwanych także „kredytami CPP” lub „CPP credits”). O podział składek emerytalnych może wystąpić również Adam, aczkolwiek dla niego podział składek emerytalnych nie jest korzystny, natomiast dla Alicji jest zdecydowanie korzystny. Składki czyli kredyty CPP zostaną wyrównane za cały okres trwania związku. Trzymając się przykładu roku 2019:  roczna składka Adama, czyli $5,497. 80 zostanie wyrównana ze składką Alicji, która wynosiła $2,193 $. Po wyrównaniu obydwoje będą mieli na swoim koncie składki wysokości $3,845.40 za rok 2019.

Oczywiście wyrównanie składek, czyli podział kredytów CPP (CPP credit splitting) nie zawsze zaowocuje zauważalną różnicą w ilości kredytów/składek na koncie obu lub jednego z partnerów.  Różnica będzię nieduża, jeżeli obie strony w związku miały przez większość życia bardzo zbliżony dochód lub jeżeli jedna strona zarabiała znacznie więcej, ale druga, gorzej zarabiająca strona, miała dochód bliski maksymalnemu pułapowi dochodu, od którego płaci się składki CPP w danym roku.

Ponadto w niektórych okolicznościach CPP naliczana jest według zasad, które zapobiegają obniżeniu emerytury w sytuacji, gdy składki emerytalne danej osoby obniżają się znacznie, jedynie przez parę lat życia zawodowego płatnika, np. w związku z chorobą albo wychowywaniem dzieci. Są to tak zwane „general drop out provisions” albo „child rearing provisions”. Jeżeli okres przez który płatnicy-małżonkowie stanowili związek małżeński lub nieformalny, następuje w tym samym okresie czasu, w którym  działały  drop out provisions albo child rearing provisions, to wpływ wyrównania kredytów CPP na wysokość otrzymywanej w przyszłości emerytury nie będzie znaczny.

Największą korzyść z podzielenia składek CPP odnoszą małżonkowie, którzy albo nie pracowali przez większość swojego życia, albo pracowali i mieli dochód znacznie poniżej maksymalnego pułapu CPP, zakładając, że dochód drugiego małżonka był znacznie wyższy.

Wyrównanie składek CPP jest procedurą administracyjną. W zdecydowanej większości przypadków przy rozpadzie małżeństwa lub związku nieformalnego powinno się wystąpić o wyrównanie składek CPP.  Wyrównanie składek może nastąpić nawet, wtedy gdy jeden z partnerów lub małżonków nie wpłacał żadnych składek na CPP w ciągu swojego życia.

Gdy jeden z małżonków lub partnerów występuje o wyrównanie składek CPP, zgoda drugiego małżonka nie jest konieczna, pod warunkiem, że wystąpi o podział składek przed upływem 36 miesięcy po separacji.

Ponadto, często wpisywane do umów separacyjnych klauzule, które stwierdzają, że małżonkowie/partnerzy zgadzają się nie występować o wyrównanie kredytów CPP są nieważne. Wyrównanie składek nast’pi nawet, jeżeli małżonkowie podpisali umowę stwierdzając,  że nie wystąpią o wyrównanie kredytów CPP.

Istnieje wprawdzie kilka sytuacji, w których podział kredytów CPP nie następuje. Ma to miejsce wtedy, gdy :

1. Dochód jednego z małżonków, mimo że był wyższy niż drugiego małżonka/partenra, był bardzo niski.

2. Związek miał miejsce zanim jedno z małżonków/partnerów skończyło 18 lat.

3. Związek miał miejsce po tym jak jedno z małżonków skończyło 70 lat.

4. Kiedy jedno z małżonków było uznane za osobę niepełnosprawną.

Statystyki mówią, że 85% par, które się rozstają, nie dokonuje wyrównanie składek CPP.  W zdecydowanej większości przypadków kiedy składki CPP nie zostały wyrównane, znacznie traci na tym jedno z małżonków.  Dlatego każdy, kto kiedykolwiek zakończył małżeństwo lub związek nieformalny, powinien zastanowić się, czy nie wystąpić o wyrównanie składek.

Procedura wyrównania składek CPP jest administracyjna.  Do wystąpienia o  wyrównanie składek nie potrzebna jest decyzja sądu ani umowa separacyjna, która stwierdza, że małżonkowie/partnerzy mogą się ubiegać o CPP credit splitting.  Jak pisałam powyżej, klauzule zapobiegające wyrównaniu składek w umowach separacyjnych są nieważne.

Aby wyrównać składki za okres trwania związku/małżeństwa, wystarczy wypełnić formę ISP1901i wysłać ją do właściwego biura Service Canada.  Więcej informacji na stronie internetowej: https://catalogue.servicecanada.gc.ca

Wszystkie osoby, które zakończyły kiedyś związek nieformalny lub małżeństwo, powinny udać się do księgowego lub prawnika, aby zadecydować, czy nie należy podjąć starań mających na celu wyrównanie kredytów CPP, przed upływem 36 miesięcy od daty separacji.

 Monika J. Curyk

Barrister & Solicitor,

Notary Public

289.232.6166

Mississauga,

Ontario, Kanada