Wystawa historii polskiego wzornictwa przemysłowego

W galerii The Bakery w Toronto nieopodal Exhibition czynna jest do 16 lutego objazdowa wystawa zatytułowana “Elementarz polskiego dyzajnu”, czyli po prostu wzornictwa przemysłowego – obejmująca czasy od II RP; słynne pudełko z Ptasim Mleczkiem Wedla, czy komplet kawowy z Ćmielowa poprzez czasy powojenne, bardzo interesującą dekadę drugiej połowy lat 50. i takie projekty jak samochód syrenka sport czy smyk (szkoda, że nie przedstawiono beskida), adapter “Bambino”, czy składane półki godne dzisiejszego wzornictwa IKEA. Oczywiście, jest to bardzo wyrywkowy przegląd, tym niemniej pokazuje, jak wielki był potencjał polskiego wzornictwa przemysłowego i jak bardzo było ono na swe czasy nowoczesne.

Polska sztuka użytkowa rozwijała się na gruncie dwóch ideowych nurtów. Pierwszym z nich był Ruch Odrodzenia Sztuk i Rzemiosł, który narodził się na przełomie XIX i XX wieku, drugi – zapoczątkowany w latach 20. podążał za konceptami awangardowych kierunków artystycznych nastawionych na poszukiwanie nowej formy i funkcjonalizm. Oba uzupełniały się. Przedstawiono projekty wielu polskich artystów, Wśród autorów są: Ola Niepsuj, Paweł Jońca, autorzy wielu kultowych projektów są jednak nieznani. Wystawę można obejrzeć w budynku przy Fraser Ave nr 2 w Toronto. W ramach torontońskiego festiwalu DesignTO 2020.