Burmistrzowie miast na całym obszarze Wielkiego Toronto twierdzą, że walka ze wzrostem przemocy związanej z bronią w regionie będzie wymagała bardziej zdecydowanych działań na granicy Kanady i Stanów Zjednoczonych.

Burmistrz Toronto John Tory wypowiadał się  po spotkaniu przywódców władz municypalnych i szefów policji z całego regionu aglomeracji, a także przedstawicieli rządów federalnych i prowincji.

Tory poinformował, że prezentacja przedstawiona na spotkaniu pokazuje, iż 80 procent broni skonfiskowanej w Toronto pochodzi ze źródeł zagranicznych, podczas gdy odsetek w ten w okolicznych regionach municypalnych sięga siedemdziesięciu kilku procent.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Uczestnicy spotkania uzgodnili, że miejscowi szefowie policji spotkają się z Kanadyjską Agencją Służb Granicznych, aby omówić ten problem.

Rozmawiano również o potrzebie reformy prawnej procedury zwolnienia za kaucją i ferowania wyroków, a także szerszego stosowania elektronicznych bransoletek monitorujących.

Tory twierdzi, że współpraca między wszystkimi szczeblami rządu będzie konieczna w celu rozwiązania problemu przemocy związanej z bronią, który narasta  w całej GTA.

Wielu ekspertów wskazuje, że większość strzelanin dotyczy wojny gangów, porachunków mafijnych i innych wydarzeń z życia przestępczości zorganizowanej.