W Lublinie trwają trzydniowe obchody 80. rocznicy wywózek Polaków w głąb Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich, podczas których są upamiętniane ofiary tamtych wydarzeń

W 2020 r. przypada 80. rocznica masowych deportacji Polaków na Sybir. 10 lutego 1940 r. władze Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich przeprowadziły pierwszą (z czterech) masową deportację obywateli II Rzeczypospolitej Polskiej w głąb państwa sowieckiego – północnej Rosji i zachodniej Syberii. Wywieziono wtedy około 140 tys. ludzi. W nieludzki warunkach transportowano ich na nieludzką ziemię. W czasie transportu deportowani umierali z wyczerpania, głodu i zimna.

W niedzielę 9 lutego rozpoczęły się uroczystości upamiętniające ofiary masowych deportacji. Wierni modlili się w ich intencji w Kościele Pobrygidkowskim, a następnie przeszli pod pomnik Matki Sybiraczki, gdzie zostały złożone kwiaty. Lubelski IPN reprezentował szef lubelskiego oddziału Marcin Krzysztofik oraz naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Lublinie Magdalena Śladecka.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Prezes Związku Sybiraków Oddział w Lublinie, Janusz Pawłowski, przypomniał tragiczną historię, która spotkała obywateli II RP wywiezionych w głąb państwa sowieckiego. Zaznaczył, że mimo krzywdy jaka ich spotkała Sybiracy nie czują nienawiści, ponieważ przebaczyli swoim oprawcom. Dodał jednak, że przebaczenie nie równa się zapomnieniu i będą pielęgnować pamięć o tym co się stało. O pomoc w tym poprosił młodzież.

Prof. dr hab. Eugeniusz Niebelski z KUL ekspert od losów polskich zesłańców na Syberię wygłosił wykład na temat tego jak wyglądała sytuacja Polaków deportowanych w głąb carskiej Rosji i a później państwa sowieckiego. Tragiczną historię przedstawił na przykładzie rodziny Migurskich.

Zaprezentowana została także ekspozycja stała „A myśmy szli i szli – niepokonani” przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Lublinie. Wystawa ta została stworzona z materiałów źródłowych i ikonograficznych zebranych przez społeczność XXVII LO w Lublinie.

Następnego dnia obchody przeniosą się do budynku IPN Lublin (ul. Wodopojna 2). Tam zostaną przekazane informacje o celach i założeniach projektu edukacyjno-patriotycznego „80-lecie wywózek na Syberię”.

 

na pdst IPN

Wielu “Sybiraków” przeszło długą drogę by ostatecznie osiąść w Kanadzie oto wspomnienia Państwa Lasek:

Zesłani na Sybir wspomnienia Państwa Lasek