Reakcja rządu federalnego na koronawirus oraz na chaos komunikacyjny spowodowany przez blokowanie linii kolejowej w najważniejszym korytarzu transportowym Ontario przypomina reakcję pilota, który nie wie co ma robić, gdy wyłączy się autopilot. Turbulencje z jakimi mamy do czynienia pokazują, że jakość elit rządzących jest porażająco miałka, a proponowane rozwiązania nieadekwatne – komentuje Andrzej Kumor w wideofelietonie