Osobom, którym wydaje się, że mogą być zakażone koronawirusem, służby sanitarne przypominają, by przede wszystkim skontaktowały się ze swoim lekarzem lub miejscową agencją zdrowia publicznego. Najważniejsze, by był to kontakt telefoniczny lub mailowy, a nie osobisty. Lekarz lub pracownicy agencji powiedzą, czy danej osobie przysługuje test. Większość prowincji i terytoriów ogranicza wykonywanie testów i zaleca je tylko tym, którzy mieli styczność z osobami chorymi lub wobec których istnieje daleko idące podejrzenie, że mogą być chore. Poddane testom mogą być także osoby, które wróciły z krajów, w których panuje COVID-19.

Ważne, by nie przychodzić bez zapowiedzi do kliniki czy do szpitala. W razie gwałtownego pogorszenia stanu zdrowia (np. pojawienie się krótkiego oddechu), należy zadzwonić pod 911 lub na lokalny numer alarmowy. Po przyjeździe na oddział należy opisać objawy, podać historię ostatnich podróży i powiedzieć, czy miało się kontakt z osobami chorymi.

U dorosłych objawy COVID-19 to gorączka, kaszel, trudności w oddychaniu, obustronne zapalenie płuc (zdiagnozowane za pomocą prześwietlenia klatki piersiowej). U dzieci choroba może objawiać się nieco inaczej. Występują: katar, podrażnienie gardła i biegunka.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

W zależności od prowincji pacjentom zaleca się następujące postępowanie:

Kolumbia Brytyjska – prowincyjne centrum kontroli chorób nakazuje osobom, które podejrzewają u siebie objawy zakażenia koronawirusem lub miały styczność z chorymi, kontakt z miejscowym ośrodkiem zdrowia lub z dedykowaną infolinią 1-888-COVID19-19. Centrum twierdzi, że osoby, które nie wykazują objawów, mają lekkie objawy lub wróciły z podróży i poddają się izolacji w domu, nie potrzebują testu.

Alberta – Alberta Health Services uruchomiło internetowe narzędzie do samodzielnej diagnostyki. Testy na koronawirusa są wykonywane w przypadku pojawienia się objawów w okresie 14 dni od powrotu do kraju lub jeśli dana osoba miała kontakt z chorym. Prowincja szczególnie zaleca osobom, które po 12 marca wróciły z podróży, by przez 14 dni pozostały w domu w izolacji. Jeśli sytuacja danej osoby nie jest krytyczna i nie wymaga uruchamiania telefonu alarmowego 911, mieszkańcy Alberty przed udaniem się do lekarza lub do szpitala powinni dzwonić na numer Health Link – 811.

Saskatchewan – Infolinia HealthLine (811) była przeciążona, ale prowincja obiecywała usprawnienie jej działania w tym tygodniu. Saskatchewan zaleca też korzystanie z internetowego narzędzia pomagającego ocenić stan zdrowia. Testy na koronawirusa wykonywane są w Reginie, Saskatoon i Prince Albert, ale nie są dostępne dla pacjentów “z ulicy”. Aby się zakwalifikować do testu, trzeba mieć lekkie objawy choroby, styczność z potencjalnymi chorymi i podejrzewać u siebie COVID-19. Skierowanie na test można dostać dzwoniąc pod 811, kontaktując się z lekarzem rodzinnym lub lokalnym biurem Public Health Communicable Disease Control.

Manitoba – w Manitobie, aby zasięgnąć informacji o COVID-19, należy zadzwonić na infolinię Health Links: 1-888-315-9257. Niestety linia jest przeciążona. Manitoba Shared Healthdeklaruje, że już niedługo zostanie uruchomione internetowe narzędzie do wstępnej diagnostyki. W Winnipegu otwarto cztery punkty wykonywania testów, ale główny lekarz prowincji dr Brent Roussin mówi, że badaniu powinni być poddawani tylko pacjenci z objawami, którzy wrócili z zagranicy i mieli kontakt z chorymi. Policja z Winnipegu ostrzega przed oszustami, którzy wysyłają maile z wiadomością, że mają koronawirusa i potrzebują pieniędzy na dostawę leków. Chcą w ten sposób wyłudzić dane karty kredytowej.

Ontario – to prowincja z największą liczbą zachorowań. Główny lekarz Ontario, dr David Williams, radzi osobom, które podejrzewają u siebie COVID-19, by monitorowały swój stan przez 14 dni. Mają nie tylko unikać kontaktów z innymi, lecz także mierzyć sobie temperaturę i zwracać uwagę na objawy (te dane powinny być spisywane). Poza tym 14-dniowej samoizolacji powinny się poddać osoby po 70 roku życia oraz te z obniżoną odpornością. W tym czasie w ogóle nie powinny wychodzić z domu, chyba że w naprawdę uzasadnionych przypadkach. Najlepiej, jeśli ktoś inny pomaga im w zaspokajaniu podstawowych potrzeb. Ministerstwo zdrowia apeluje, by pod numer Telehealth Ontario (1-866-797-0000) dzwonić tylko wtedy, gdy występują objawy i dana osoba w ciągu ostatnich 14 dni wróciła z zagranicy, miała kontakt z chorobą lub z chorym, który wykazuje objawy albo wrócił z podróży zagranicznej. Tylko takie przypadki kwalifikują się do testu.

Quebec – Quebec uruchomił nową infolinię dla osób z objawami zakażenia i zaleca dzwonienie pod numer 1-877-644-4545, a nie pod 811. Osoby z gorączką będą umawiane na wizytę w jednej z 14 nowych klinik przesiewowych. Na ostry dyżur powinno się jechać tylko w przypadku pojawienia się problemów oddechowych.

Nowa Fundlandia i Labrador – prowincja ma jak dotąd (16 marca) tylko jeden podejrzany przypadek. Osoby, które obserwują u siebie objawy COVID-19 i wróciły z podróży mogą skorzystać z internetowego narzędzia do samooceny i zadzwonić na Health Line (811 lub 1-888-709-2929).

Nowa Szkocja – również ma jeden prawdopodobny przypadek. Minister zdrowia Randy Delorey powiedział, ze pod numer 811 wciąż dzwonią osoby, które chciałyby mieć wykonany test, ale nie wykazują żadnych objawów. Minister przypomniał, że infolinia jest dla osób z objawami i najlepiej zacząć od wypełnienia kwestionariusza internetowego.

Wyspa Księcia Edwarda – Infolinia 811 jest oblegana. Podobnie jak w Nowej Szkocji, tak i na P.E.I. władze przypominają, żeby dzwoniły tylko osoby, które obserwują u siebie objawy zakażenia i wróciły z zagranicy. Dzwoniący mogą być skierowani na testy, jeśli spełnią kryteria.

Nowy Brunszwik – prowincja otworzyła kliniki dokonujące oceny pacjentów pod kątem koronawirusa w Moncton, Saint John, Miramichi i Fredericton. Planowane jest otwarcie centrum medycznego w Upper River Valley. Testy są zarezerwowane dla osób z objawami, które zadzwonią pod numer Tele-Care, 811, i zostaną umówione.

Jukon – na Jukonie nie ma jak dotąd żadnego potwierdzonego przypadku. Główny lekarz terytorium, dr Brendan Hanley, mówi jednak, że pojawienie się koronawirusa to tylko kwestia czasu. Radzi osobom, które wyjeżdżały z Kanady, by po powrocie poddały się izolacji na 14 dni. Zalecenie dotyczy także podróży na Alaskę. Osoby, które wyjeżdżały, zauważą u siebie objawy i mieszkają w Whitehorse, powinny dzwonić pod numer Yukon Communicable Disease Control: 867-667-8323. W pozostałych częściach Jukonu należy dzwonić do miejscowych służb medycznych.

Terytoria Północno-Zachodnie – terytorium nie odnotowało jeszcze żadnych przypadków COVID-19. Testom mogą być poddawane tylko osoby, które wyjeżdżały w ciągu ostatnich 14 dni i obserwują u siebie symptomy choroby. Numery służb medycznych: Yellowknife: 867-767-9120; Inuvik: 867-490 –2225 lub 867-777-7246; Fort Smith: 867-872-6219 or 867-872-6221; Hay River: 867-874-7201.

Nunavut – osobom, które podróżowały do regionów występowania COVID-19 lub miały kontakt z chorymi, zaleca się pozostawanie w domach i powiadomienie lekarza lub miejscowych służ medycznych.