Drastyczne środki antypandemiczne umożliwiają próbę kredytowego resetu na wielu poziomach.