Polski dom 2020

W dniu 8 marca w POLSKIM DOMU w Kitchener odbyło się doroczne zebranie organizacji, które połączone zostało z Międzynarodowym Dniem Kobiet.

Prezes Marian Głowik powitał wszystkich członków, a Paniom złożył życzenia z okazji ich święta. Każda z pań otrzymała korsarz ufundowanej przez Mariana Pillacha, który nie mógł być obecny, ale w przesłanym liście zapewnił o duchowej łączności ze wszystkimi. Prezes jeszcze raz pogratulował Paniom za ich nieoceniony udział i czynne zaangażowanie na rzecz Polskiego Domu.

Po smacznym bigosie przystąpiono do obrad i przyjęcia sprawozdania z dorobku organizacji. Prezes w imieniu Zarządu podkreślił że działalność Polskiego Domu uznać należy za jako najlepszy okres od początku powstania. Została przeprowadzona gruntowną renowacja budynku, rozbudowano i zmodernizowano wyposażenie kuchni, nastąpiła wymiana urządzeń kanalizacyjnych i oświetlenia.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Dodatkowym koszty spowodowało zerwanie dachu na części budynku. Wszystkie te koszta zostały pokryte z oszczędnościowego budżetu, donacji członków w postaci bezpłatnej pracy i wpłat pieniężnych. Sprawozdanie finansowe sprawdzone przez Komisją Rewizyjną zostało przyjęty jednogłośnie, a w dyskusji prezes otrzymał uznanie i aplauz z życzeniami pozostania na następne lata.

Jak już poprzednio wspominałem idea założycieli, że dom ma przemienić się w ośrodek Polonii rozbudowany dla potrzeb całego środkowego Ontario jest realizowana obecnie z wielkim entuzjazmem.

Polski dom jest kontynuatorem polskiej działalności kulturalnej,   jednej z organizacji, które 100 lat temu była założycielem Związku Polaków – „Synowie Polski”.

Dobrze się złożyło że Polski Dom jest samodzielną organizacją wdrażającą na terenie Kitchener i Ontario najważniejsze wartości polskiego emigranta; zachować polskość. Kończąc Prezes dziękował wszystkim, zapraszając jednocześnie do Polskiego Domu na imprezy organizowane w roku 2020.

John Krol