Niedługo po aresztowaniu i oskarżeniu o szpiegostwo Camerona Ortisa, dyrektora jednostki wywiadowczej RCMP, Canadian Committee on National Security Systems po cichu przygotowała wytyczne mające na celu zapobieganie wynoszeniu tajnych danych przez pracowników wewnętrznych. Nowe procedury, zatwierdzone przez komisję w grudniu, mają obowiązywać we wszystkich agencjach i urzędach, które mają dostęp do tajnych informacji.

O samych wytycznych niewiele wiadomo. Rzecznik prasowy Communications Security Establishment (CSE) mówi, że określona została odpowiedzialność organizacji, zarządu i pracowników w ramach programu walki z zagrożeniem wewnętrznym. Wcześniej standardy i wytyczne odnosiły się do kwestii technicznych i operacyjnych, do systemów IT. Teraz komisja ustanowiła grupę roboczą, która będzie rozwijać program w oparciu o znane najlepsze praktyki. Obecnie rządowe departamenty odpowiedzialne za bezpieczeństwo narodowe prowadzą przegląd nowego standardu. Gdy podstawowy dokument zostanie podpisany, departamenty będą miały rok na wprowadzenie zmian właściwych dla ich konkretnych obszarów działania.

Pierwsze wzmianki o standardzie dotyczącym postępowania w przypadku zagrożeń wewnętrznych pojawiły się w raporcie RCMP przedstawionym Izbie Gmin w ubiegłym tygodniu.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

W skład Canadian Committee on National Security Systems wchodzą przedstawiciele ministrów odpowiedzialnych za funkcjonowanie: Communications Security Establishment, departamentu obrony narodowej, rady doradczej, RCMP, straży granicznej, służb wywiadowczych, sekretariatu skarbu państwa, Public Safety Canada, Shared Services Canada, Global Affairs Canada, Transport Canada, Natural Resources Canada, Corrections Services Canada oraz Immigration and Refugees Citizenship Canada.