Co za dyskryminacja, żeby nie pozwalać osobom chorym psychicznie na wspomagane samobójstwo!, burzy się Kanadyjskie Stowarzyszenie Psychiatrów i grozi rządowi.

Tradycyjnie oddany psychiatra bronił pacjenta z ciężkimi chorobami umysłowymi przed samobójstwem. Teraz jednak po legalizacji eutanazji sposób myślenia diametralnie się zmienił. Samobójstwo zaczęło być definiowane jako niezbywalne prawo i rodzaj opieki medycznej. W związku z tym ochrona przed samobójstwem zaczyna być postrzegana jako stawianie przeszkód i ograniczeń w korzystaniu z należnego prawa.

Obecnie w Kanadzie rząd usuwa z ustawy o wspomaganym samobójstwie zapis mówiący o niechybnej śmierci osoby kwalifikowanej do “procedury”. Bez tego zapisu stan psychiczny, który zostanie uznany za cierpienie nie do zniesienia, któremu nie można zaradzić, stanie się przesłanką do wspomaganego samobójstwa.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

W tym kontekście Kanadyjskie Stowarzyszenie Psychiatrów ostrzegło rząd federalny, by nie dyskryminował chorych psychicznie, gdy już nastąpi zmiana prawa. Stowarzyszenie w swoim oświadczeniu użyło w stosunku do osób chorych psychicznie określenia “dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność” i zażądało równego dostępu do wspomaganego samobójstwa. Zapewniło, że psychiatrzy będą mieli na uwadze zasady etyczne. Nie będą kierować się uprzedzeniami i swoją opinią, i wpływać na pacjentów, którzy chcieliby rozważyć wspomagane samobójstwo jako antidotum na nieznośny ból. Psychiatrzy mogliby nie chcieć uczestniczyć w samej procedurze wspomaganego samobójstwa, ale pacjenci wnioskujący o eutanazję musieliby otrzymać na ten temat wyczerpujące informacje i skierowanie.

Czyli lekarze sprzeciwiający się procedurze musieliby dawać pacjentom skuteczne skierowania, co więcej nie mogliby próbować odwodzić ich od zamiaru samobójstwa, bo mogłoby to być uznane za stronniczość i uprzedzenia.

Na koniec stowarzyszenie zapewnia, że będzie stało na straży praw i interesów pacjentów cierpiących na schorzenia psychiczne, ze szczególnym naciskiem na sprawy dotyczące możliwości decydowania, wydawania świadomej zgody i stanów nieznośnego cierpienia.