13 pracowników służby zdrowia w Toronto – w tym lekarze, pielęgniarki i pracownicy opieki długoterminowej – uzyskało pozytywny wynik testu na obecność COVID-19.

Szczegółowe informacje na temat miejsca zatrudnienia każdego pracownika opieki zdrowotnej nie zostały jeszcze opublikowane.

Toronto Public Health koncentruje swoje testy na ludziach, którzy pracują w placówkach opieki zdrowotnej, schroniskach dla bezdomnych lub w innych miejscach, w których charakter ich pracy wymaga kontaktu z dużymi grupami ludzi.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Wdrażane są środki ostrożności, które pomagają ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa, w tym dezynfekcje miejsca pracy i izolacja zarażonych.