Rząd Ontario opublikował w poniedziałek wieczorem listę tzw. niezbędnych rodzajów usług i produkcji, które mogą pozostać czynne mimo stanu wyjątkowego.

Oto niepełna lista dostarczona przez rząd:

całość tutaj

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

1. Przedsiębiorstwa, które dostarczają innym niezbędnym przedsiębiorstwom lub niezbędnym usługom wsparcia, dostaw, systemów lub usług, w tym przetwarzania, pakowania, dystrybucji, dostawy i konserwacji urządzeń niezbędnych do działania;

2. Przedsiębiorstwa zajmujące się sprzedażą detaliczną i hurtową żywności, karmy dla zwierząt domowych i artykułów konsumpcyjnych oraz domowych artykułów konsumpcyjnych niezbędnych do utrzymania bezpieczeństwa, warunków sanitarnych i podstawowych operacji w mieszkaniach i przedsiębiorstwach, w tym sklepów spożywczych, supermarketów, sklepów wielobranżowych, i innych w handlu detalicznym;

3. Przedsiębiorstwa, które zapewniają niezbędne produkty dla zdrowia i dobrostanu zwierząt, w tym paszę, karmę dla zwierząt, karmę dla zwierząt domowych i zapasy zwierząt, w tym ściółkę;

4. Sklepy z piwem, winem i alkoholem oraz producenci alkoholu, a także sklepy sprzedające piwo i wino w drodze porozumień z autoryzowanymi dostawcami; sklepy z marihuaną i producenci marihuany;

5. Stacje benzynowe, oleju napędowego, propanu i paliw do ogrzewania, w tym dostawcy paliw dla statków powietrznych oraz do jednostek pływających.

6. Zakłady naprawy pojazdów silnikowych, a także  rowerów,  samolotów,  sprzętu ciężkiego,   jednostek pływających, dealerzy samochodów i ciężarówek oraz powiązane zakłady;

7. Sklepy ze sprzętem komputerowym

8. Firmy oferujące farmaceutyki i usługi farmaceutyczne, w tym apteki i przychodnie;

9. Firmy, które dostarczają produkty i usługi biurowe, w tym dostarczają produkty komputerowe i powiązane usługi naprawy i konserwacji, dla osób pracujących z domu i dla kluczowych firm;

10. Magazyny zaopatrzenia w środki BHP (np. Ubrania robocze, środki ochrony osobistej);

 

11. Restauracje i inne obiekty żywnościowe, które przygotowują i serwują żywność, ale tylko s dostawą lub na wynos, wraz z usługami dostawy żywności;

12. Hotele, motele, wspólne jednostki najmu i podobne obiekty, w tym domy studenckie;

13. Firmy świadczące usługi wsparcia i konserwacji, w tym pilne naprawy, w celu utrzymania bezpieczeństwa, ochrony, warunków sanitarnych i niezbędnego funkcjonowania instytucjonalnych, komercyjnych nieruchomości przemysłowych i mieszkaniowych, w tym usług zarządzania nieruchomościami, hydraulików, elektryków, pracowników powierniczych / dozorców , usługi sprzątania, usługi bezpieczeństwa, bezpieczeństwo przeciwpożarowe i systemy zraszające, technicy i inżynierowie zajmujący się konserwacją i naprawą systemów budowlanych, mechanicy (np. HVAC, technicy schodów ruchomych i wind) oraz inni usługodawcy świadczący podobne usługi

 

14. Firmy zajmujące się dostarczaniem lub wspieraniem technologii informatycznych (IT), w tym usług online, oprogramowania i powiązanych usług, a także zaplecze techniczne, takie jak centra danych i inne urządzenia sieciowe niezbędne do ich działania i dostawy;

15. Firmy świadczące usługi telekomunikacyjne (telefon, internet, radio, telefony komórkowe itp.), A także urządzenia pomocnicze

16. Taksówki i inni prywatni dostawcy usług transportowych zapewniający usługi transportowe niezbędne do załatwiania codziennych spraw;

17. Firmy i obiekty, które świadczą usługi transportowe dla przedsiębiorstw i osób fizycznych, w tym drogą powietrzną, wodną, ​​drogową i kolejową, w tym świadczą wsparcie logistyczne, usługi dystrybucyjne, magazynowanie i przechowywanie, w tym truck stopy i pomoc drogowa

18. Firmy, które dostarczają materiały i usługi związane z eksploatacją, utrzymaniem i bezpieczeństwem systemów transportu (drogowego, tranzytowego, kolejowego, powietrznego i morskiego), w tym świadczenie usług serwisowych, takich jak odśnieżanie, reagowanie na kolizje i wykonywanie niezbędnych napraw w celu utrzymania systemów transportowych.

 

19. Firmy wydobywające, produkujące, przetwarzające i dystrybuujące towary, produkty, sprzęt i materiały, w tym firmy produkujące materiały wyjściowe dla innych producentów (np. stal,  chemikalia itp. producent produktu);

20. Firmy, obiekty i usługi, które wspierają i ułatwiają dwukierunkowy przepływ podstawowych towarów w ramach zintegrowanych północnoamerykańskich i globalnych łańcuchów dostaw.

21. Firmy, które hodują, zbierają, przetwarzają, wytwarzają lub dystrybuują żywność, w tym napoje, uprawy, produkty zwierzęce i produkty uboczne, akwakulturę, łowiectwo i rybołówstwo;

22. Przedsiębiorstwa wspierające łańcuch dostaw żywności, w tym stocznie montażowe, aukcje żywego inwentarza, węzły dystrybucji żywności, młyny paszowe, dostawcy sprzętu rolniczego, dostawcy pasz, terminale i magazyny żywności, zakłady uboju zwierząt i windy zbożowe;

23. Firmy, które wspierają bezpieczeństwo żywności, w tym zdrowie zwierząt i roślin oraz dobrostan zwierząt;

24. Firmy, które świadczą usługi weterynaryjne i dostarczają leki weterynaryjne i kontrolne dla zwierząt oraz powiązane dostawy i zestawy testowe;

25. Przedsiębiorstwa, które pomagają zapewnić bezpieczne i skuteczne zarządzanie odpadami, recykling opakowań;

 

26. Inwestycje  budowlane i usługi związane z sektorem opieki zdrowotnej, w tym budową nowych obiektów,

27. Projekty i usługi budowlane niezbędne do zapewnienia bezpiecznej i niezawodnej eksploatacji krytycznej infrastruktury.

28. Prace budowlane i usługi budowlanej

29. Prace budowlane i usługi wspierające projekty w zakresie rehabilitacji w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa

 

30.Giełda (np. TSX);

31. Bankowość i działalność związana z pośrednictwem kredytowym; związki kredytowe;

32. Ubezpieczenia;

33. Firmy świadczące usługi emerytalne i świadczenia pracownicze;

34. Firmy, które świadczą usługi finansowe.

Zasoby

35. Firmy, które zapewniają globalną ciągłość dostaw materiałów i produktów wydobywczych (np. Metali, takich jak miedź, nikiel i złoto) i które wspierają łańcuchy dostaw w północnym Ontario, w tym;

36. Firmy, które dostarczają chemikalia i gazy w celu wspierania laboratoriów analitycznych sektora zasobów naturalnych oraz sektorów wody pitnej i ścieków oraz innych niezbędnych przedsiębiorstw;

37. Firmy, które zapewniają globalną ciągłość dostaw produktów leśnych (np. Tarcica, pulpa, papier, paliwo drzewne itp.);

38. Firmy, które zapewniają globalną ciągłość dostaw kruszyw w celu wsparcia napraw krytycznych infrastruktury i wymagań w zakresie reagowania w sytuacjach awaryjnych (np. Worki z piaskiem, kamienne bariery zbroi itp.);

39. Przedsiębiorstwa zapewniające globalną ciągłość dostaw ropy naftowej i produktów ubocznych ropy naftowej;

40. Firmy, które wspierają zarządzanie.

41. Narzędzia i firmy, które wspierają świadczenie usług użyteczności publicznej i usług społecznych.

42. Przedsiębiorstwa zajmujące się lub wspierające eksploatację, utrzymanie i naprawę infrastruktury krytycznej (koleje, tamy, mosty, autostrady, konstrukcje przeciwerozyjne itp.);

43. wydawnictwa gazet;

44. Stacje radiowe i telewizyjne;

45. Dostawcy usług telekomunikacyjnych;

46. ​​Firmy i organizacje, które utrzymują obiekty badawcze i angażują się w badania, w tym badania medyczne i inne działania badawczo-rozwojowe;

47. Firmy, które dostarczają produkty i usługi wspierające działalność badawczą;

48. Organizacje i podmioty świadczące usługi opieki domowej;

49. Domy spokojnej starości;

50. Placówki opieki długoterminowej;

51. Niezależne zakłady opieki zdrowotnej;

52. Laboratoria i centra pobierania próbek;

53. Producenci, hurtownicy, dystrybutorzy i detaliści produktów farmaceutycznych i materiałów medycznych, w tym leków, izotopów medycznych, szczepionek i leków przeciwwirusowych;

(…)

60. Firmy i wszystkie inne organizacje, które wspierają zapewnianie żywności, schronienia, bezpieczeństwa lub ochrony i / lub usług socjalnych i innych potrzeb życiowych osobom znajdującym się w niekorzystnej sytuacji ekonomicznej i innym osobom szczególnie narażonym

61. Usługi profesjonalne i socjalne wspierające system prawny i wymiar sprawiedliwości;

62. Wynajem i dzierżawa, w tym wynajem samochodów i maszyn oraz sprzętu lekkiego i przemysłowego;

63. Firmy świadczące usługi pocztowe, wysyłkowe, kurierskie i kurierskie, w tym skrytki pocztowe;

64. Pralnie samoobsługowe, pralnie chemiczne i dostawcy usług pralniczych;

65. Usługi profesjonalne, w tym prawnicy i asystenci prawni, inżynierowie, księgowi, tłumacze;

66. Firmy świadczące usługi pogrzebowe, pogrzebowe, kremacyjne, transferowe i pogrzebowe oraz wszelkie powiązane towary i produkty (takie jak trumny i płyn do balsamowania);

67. Usługi rejestracji gruntów oraz usługi pośredników w obrocie nieruchomościami i usługi przeprowadzkowe;

68. Firmy świadczące usługi bezpieczeństwa, w tym prywatni ochroniarze; sprzęt i usługi do monitorowania lub nadzoru;

69. Firmy świadczące usługi kadrowe, w tym pomoc tymczasową;

70. Firmy, które wspierają bezpieczne funkcjonowanie rezydencji i niezbędne firmy;

71. Firmy, które zapewniają zdrowie i dobrostan zwierząt, w tym lekarze weterynarii, gospodarstwa rolne, stajnie, schroniska dla zwierząt, zoo, akwaria, obiekty badawcze i inni usługodawcy;

72. Usługi opieki nad dziećmi dla podstawowych pracowników oraz usługi opieki nad dziećmi w domu dla mniej niż sześciorga dzieci;

73. Firmy świadczące usługi realizacji czeków;

74. Organizacje, w tym organy administracyjne, które regulują i kontrolują przedsiębiorstwa.