W związku z zakończeniem akcji #LOTdoDomu przekazujemy informację na temat możliwości powrotu do Polski w obecnej sytuacji.

W dniu 5 kwietnia br. dobiegnie końca program #LOTdoDomu. W ramach akcji zrealizowano łącznie 388 lotów, dzięki którym ponad 55 tys. Polaków wróciło do kraju. Celem akcji #LOTdodomu było przewiezienie do kraju osób, które utraciły możliwość powrotu ze względu na ograniczenia wprowadzone przez Rząd RP w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego.

Na razie nie jest planowane ponowne uruchomienie lotów rejsowych. Od 5 kwietnia Polacy chcący wrócić do kraju będą musieli korzystać z ofert przewoźników komercyjnych. Osoby, które decydują się na powrót do Polski przez Niemcy prosimy i zapoznanie się z aktualnie istniejącymi możliwościami dostania się do Polski: https://www.gov.pl/web/niemcy/powrot-do-polski-z-berlina-i-okolic

Rada Ministrów wydłużyła do 11 kwietnia 2020 roku zakaz wykonywania komercyjnych przewozów lotniczych, w których przewozi się pasażerów w ruchu krajowym z wyjątkiem lotów wykonywanych w interesie publicznym lub państwa. Nie ma jednak pewności, że ruch lotniczy zostanie wznowiony po upływie ww. daty. Oczekujemy na decyzję rządu w tej sprawie. Może się jednak okazać, że zakaz zostanie ponownie przedłużony, co będzie wiązało się z dalszą niemożliwością realizowania połączeń komercyjnych do Polski po 12 kwietnia br.

 

Przypominamy, że w sprawach nagłych, wymagających interwencji konsularnej, należy kontaktować się z urzędem konsularnym właściwym ze względu na miejsce pobytu lub wystąpienia zdarzenia.

 

https://www.gov.pl/