Wjazd do par­ków miej­skich w Mis­sis­sau­dze został zamknię­ty w celu wal­ki z koro­na­wi­ru­sem i prze­strze­ga­nia “dystan­su społecznego”.