W poniedziałek ponad trzy tygodnie po zamknięciu szkół przez COVID-19 w ramach utrzymywania dystansu fizycznego uczniowie w Ontario rozpoczynają naukę online .

Nauczyciele poprowadzą zajęcia zarówno na lekcjach na żywo, jak i wcześniej nagranych, Dła wielu  stanowi to jednak nowe wyzwanie.

Ministerstwo Edukacji przyznaje, że e-learning nie może w pełni zastąpić doświadczenia nauki w klasie, ale  celem jest pomóc uczniom w kontynuowaniu edukacji w jak największym stopniu podczas pandemii.

Minister edukacji Stephen Lecce prosi rodziców nawet jeśli pracują z domu.o pomoc najmłodszym uczniom,

Tymczasem Cathy Abraham prezes Ontario Public School Boards ‘Association powiedział, że w ostatnich tygodniach rady szkolne otrzymywały wiele telefonów od rodziców, że potrzebują pomocy w nauczaniu swoich dzieci w domu.

Dlatego każdy Board w prowincji opracowuje lokalny plan w celu zaspokojenia potrzeb uczniów, którzy mogą nie mieć dostępu do Internetu, komputerów lub tabletów, lub których rodzice mogą nie mieć czasu na nadzorowanie nauki.

Ministerstwo zaleca  uczniom szk(ł podstawowych spędzanie od 5 do 10 godzin tygodniowo na nauce, w zależności od wieku.

Uczniowie szkół średnich powinni spędzać trzy godziny tygodniowo na każdy kurs, jeśli są w systemie semestralnym, lub o połowę mniej, jeśli ich harmonogram nie jest podzielony na semestry.

Lecce poinformował, że graduation nie będzie opóźnionie z powodu pandemii.

Rząd zapowiedział, że szkoły pozostaną zamknięte dla uczniów do co najmniej 4 maja.