Premier Justin Trudeau twierdzi, że ani Ottawa, ani prowincje nie przygotowują planów ponownego uruchomienia gospodarki kraju w oparciu o ludzi odpornych na COVID-19

Trudeau odniósł się to raportu Światowej Organizacji Zdrowia, który mówi, że nie ma dowodów na to, iż ci, którzy wyzdrowiali z wirusa, mają przeciwciała, które chronią je przed ponownym zakażeniem.

Dokument WHO został wydany po tym, jak niektóre kraje ujawniły możliwość dostarczenia tak zwanych „paszportów odpornościowych” lub certyfikatów “wolny od ryzyka” obywatelom, którzy już zostali zarażeni i mają antyciała we krwi.

Trudeau  mówi, że rozmawiał z premierami prowincji w piątek i dyskutowali na temat podstawowych założeń ponownego otwarcia firmy, szkół i instytucji

Wytyczne te koncentrują się na zapobieganiu rozprzestrzenianiu się wirusa poprzez fizyczne dystansowanie w miejscach pracy i   inne środki ochrony.

Tymczasem władze niektórych państw europejskich jak Liechtenstein testują bransoletki biometryczne do monitorowania COVID-19 w czasie rzeczywistym i śledzenia liczby nowych przypadków pojawiających się w regionie.

Urządzenia te będą zbierać dane, takie jak temperatura, oddychanie i tętno, i przesyłać je  centrali w celu obróbki przez sztuczną inteligencję.

Urządzenia są dostarczane przez szwajcarską firmę Ava, która pierwotnie zaprojektowała je do monitorowania cykli płodności kobiet.