Czy rząd powi­nien odblo­ko­wać gospo­dar­kę — nasza sonda

Pyta­my Pola­ków przed Cen­trum Jana Paw­ła II w Mississaudze