Czy rząd powinien odblokować gospodarkę — nasza sonda

Pyta­my Pola­ków przed Cen­trum Jana Paw­ła II w Mississaudze