Sąsiedz­kie roz­mo­wy w Mis­sis­sau­dze w Dzień Polonii

Roz­ma­wia­my po sąsiedz­ku na jed­nym z osie­dli w ser­cu Mis­sis­sau­gi — Onta­rio, Kana­da — Dzień Fla­gi, patrio­tyzm, trak­to­wa­nie Polo­nii, koronawirus,
z cyklu: “Dzień dobry panie Andrze­ju, dzień dobry panie Andrzeju.