W niedzielę 10 listopada przy okazji przyznawania nagrody im.Józefa Mackiewicza odbyło się przyznanie nagrody specjalłnej Fundacji PAFERE znanemu niezależnemu publicyście i historykowi kultury Krzysztofowi Karoniowi