Coraz więcej balonów próbnych jest wypuszczanych w związku z możliwością wprowadzenia obowiązkowych szczepień antykoronawirusowych.

Premier federalny Justin Trudeau stwierdził, co prawda,  że jest jeszcze zbyt wcześnie by o tym mówić… Najpierw musi zostać opracowana “bezpieczna i skuteczna” szczepionka. W pracach nad nią kanadyjscy podatnicy uczestniczą na dużą skalę.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Ponieważ wirus COVID-19 “zaraża miliony na całym świecie” – czytamy w Saskatchewan Herald – a liczba zgonów wynosi setki tysięcy – skuteczna szczepionka “jest najlepszą  szansą na zatrzymanie wirusa i przywrócenie pewnego stopnia normalności”.

Jednak analitycy zdrowia publicznego obawiają się, że duża liczba “źle poinformowanych obywateli o konserwatywnych przekonaniach”, kwestionujących badania naukowe  i odmawiających przyjęcia szczepienia , mogłaby udaremnić nabycie przez społeczeństwo niezbędnej “odporności stadnej”, przez co ​​program szczepień na szeroką skalę byłby nieskuteczny.

W rezultacie pojawiły się wezwania do wprowadzenia obowiązku szczepień  przez rząd federalny Kanady.

Rząd mógłby uczynić szczepionkę obowiązkową na dwa sposoby: poprzez kryminalizację odmowy szczepienia lub regulacje.

Kryminalizacja jest surowszą z tych dwóch metod i powodowałaby, że nieotrzymanie szczepionki w określonym czasie byłoby przestępstwem karanym grzywną lub karą pozbawienia wolności.

Drugie podejście – poprzez regulacje – powodowałoby, że odmowa przyjęcia  szczepionki przez osoby, “które narażają innych na ryzyko”, skutkowałaby takimi sankcjami, jak wstrzymanie zwrotu podatkowego, wypłat świadczeń federalnych,  dodatku na dzieci, emerytury czy bezrobocia, odmowę wydania  paszportu itp.

Biorąc pod uwagę równowagę między potrzebami zdrowia publicznego, a wolnością osobistą, podejście regulacyjne jest postrzegane jako bardziej prawdopodobne.

W przypadku dzieci, państwo mogłoby uznać, że wymagają one ochrony, której nie zapewniają rodzice, tymczasowo pozbawiać rodziców władzy rodzicielskiej, szczepić dzieci a następnie oddawać je rodzicom… Podobnie, seniorom można byłoby odmówić pobytu w domach opieki, dopóki nie zostaną odpowiednio zaszczepieni.

Obowiązkowe szczepienia mogą stanowić naruszenie praw zawartych w Karcie Praw i Swobód, ale takie naruszenie “byłoby uzasadnione w wolnym i demokratycznym społeczeństwie, dla ochrony najbardziej narażonych obywateli”.