Liberalny poseł Kevin Lamoureux pochwalił w Izbie Gmin swój rząd za marginalizację milionów nieszczepionych Kanadyjczyków w szczytowym momencie pandemii Covid-19, ponieważ byli oni „skrajnie prawicowi”.

Wypowiadając się we wtorek na temat wniosku opozycji dotyczącego   aplikacji ArriveCAN, Lamoureux – który jest także sekretarzem parlamentarnym przy przewodniczącym Izby Rządowej – powiedział: „Dzięki Bogu”, że nieszczepionym Kanadyjczykom uniemożliwiono dostęp do podstawowych usług i opuszczenie kraju.

Lamoureux złożył oświadczenie w odpowiedzi na pytanie posła konserwatywnego Colina Carrie.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

„Patrzymy wstecz, aby zobaczyć oszustwo i jego początek w 2021 r. podczas wyborów, i widzimy, że używano go do mówienia Kanadyjczykom, że nieszczepieni Kanadyjczycy stanowią zagrożenie dla zaszczepionych Kanadyjczyków. To była demonizacja milionów Kanadyjczyków” – stwierdziła Carrie.

„Wychodzi skrajnie prawicowa konserwatystka MAGA. To oni nadal zaprzeczają pandemii. Ostatecznie, dzięki Bogu, Kanadyjczycy i większość członków Izby dostrzegli wartość ochrony zdrowia i dobrego samopoczucia Kanadyjczyków oraz że skrajna prawica była wówczas marginalizowana” – odpowiedział Lamoureux.

W komentarzach Lamoureux powtórzyła się wypowiedź premiera Justina Trudeau, który w wywiadzie z 2021 r. stwierdził , że nieszczepieni Kanadyjczycy to „ekstremiści”

 W szczytowym okresie pandemii ponad sześć milionów Kanadyjczyków było niezaszczepionych.

W Kanadzie wprowadzono rygorystyczne przepisy dotyczące regulowanych na poziomie federalnym podróży koleją i samolotem, nakładające obowiązek przedstawienia dowodu szczepienia dla wszystkich pasażerów, skutecznie ograniczając osobom niezaszczepionym możliwość opuszczania kraju lub podróżowania.

Jednocześnie w krajobrazie zatrudnienia nastąpiła fala zwolnień, ponieważ nieszczepionym pracownikom groziło zwolnienie z powodu nieprzestrzegania wymogów dotyczących szczepień.

Co więcej, wdrożenie systemów paszportów szczepionkowych stało się znaczącą strategią przyjętą przez kilka kanadyjskich prowincji w celu oddzielenia osób zaszczepionych i nieszczepionych. Systemy te przyznawały przywileje wyłącznie tym, którzy mogli przedstawić dowód szczepienia, umożliwiając dostęp do udogodnień, takich jak siłownie, restauracje i wydarzenia, skutecznie wykluczając miliony z codziennych zajęć.

za True North