Podczas gdy rząd Ontario pracuje nad stopniowym  otwarciem gospodarki prowincji (spodziewane jest ogłoszenie pierwszego etapu planu ponownego otwarcia prowincji 14 maja), burmistrz Mississauga twierdzi, że prowincja musi zrozumieć, iż niektóre gęściej zaludnione miasta potrzebują więcej czasu na spłaszczenie krzywej.

Na konferencji prasowej 13 maja burmistrz Bonnie Crombie, powiedziała, że ​​Mississauga nie jest gotowa, aby ponownie otworzyć swoją gospodarkę tak, jak może prowincja.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

„Liczba przypadków w Ontario spada, ale nie  w przypadku [Greater Toronto i Hamilton].

Krótko po tym, jak rada zatwierdziła własne ramy ponownego otwarcia Mississaugi – które nie zawierają żadnych dat ani konkretnych ram czasowych – Crombie powiedziała, że gęściej zaludniony obszar GTA, gdzie jest ponad 60 procent wszystkich przypadków w prowincji, potrzebuje wolniejszego, ostrożnego planu.

Crombie wyraziła zaniepokojenie codziennymi wzrostami liczby przypadków w Mississaudze i uznała ponowne otwarcie całej prowincji za „przedwczesne”.

Crombie wezwała prowincję do przyjęcia regionalnego podejścia do ponownego otwarcia gospodarki.

Na konferencji prasowej Crombie powiedziała, że ​​martwi się, iż Mississauga będzie miała drugą falę zachorowań.

 

;