Sąd Najwyższy w Wisconsin uchylił w środę nakaz dotyczący pozostawania w domu, stając po stronie republikańskich ustawodawców, którzy twierdzili, że najwyższy urzędnik zdrowia publicznego stanu przekroczył swoje uprawnienia, nakładając te ograniczenia.

Podczas gdy nakazy blokady mające na celu stłumienie pandemii zostały zakwestionowane w sądzie w kilku stanach, decyzja w Wisconsin to pierwszy taki wyrok  w  debacie politycznej na temat dystansu społecznego.

Nakazując  pozostanie w domach, zabraniając podróży i zamykając firmy sekretarz stanu w Departamencie Służby Zdrowia Andrea Palm przekroczyła ustawowe uprawnienia.

Poniżej kontynuacja tekstu

Gubernator Tony Evers powiedział, że jest „rozczarowany” wyrokiem i wezwał społeczeństwo do stosowania dystansowania społecznego jako najlepszego sposobu na ograniczenie rozprzestrzeniania się   wirusa układu.

W czwartek liczba znanych zakażeń koronawirusem w Wisconsin wzrosła do nieco ponad 11 000 przypadków, w tym 421 zgonów.

Blokada zmusiła miliony Amerykanów do rezygnacji z pracy  tworząc poziom bezrobocia niespotykany od czasu Wielkiego Kryzysu w latach 30. XX wieku.

Dwaj najwyżej postawieni przywódcy kontrolowanej przez republikanów legislatury Wisconsin, marszałek izby Robin Vos i lider większości senatu Scott Fitzgerald, pochwalili orzeczenie.

Ta decyzja, jak stwierdzili we wspólnym oświadczeniu, „pozwala ludziom ponownie spotkać się z najbliższymi lub odwiedzić miejsca kultu bez obawy łamania prawa”.

Wezwali właścicieli małych firm do przestrzegania wytycznych wydanych przez Wisconsin Economic Development Corporation dotyczących bezpiecznego prowadzenia biznesu.