Ontario przedłuża o pięć miesięcy obniżkę opłat za prąd dla budynków mieszkalnych. Stawka godzinna będzie stała, ale zostanie podwyższona o prawie 3 centy za kilowatogodzinę do 12,8 centów za kWh. Stawka taka ma obowiązywać niezależnie od pory dnia.

Obniżka została wprowadzona 24 marca. Stawka wynosiła 10,1 centa za kWh. Wcześniej w godzinach szczytu opłata potrafiła dochodzić do 20,8 centa. Wprowadzając obniżkę rząd szacował, że z niższych cen prądu skorzysta około pięciu milionów klientów indywidualnych, farmerów i małych przedsiębiorców.

Stawka 12,8 centa obowiązuje od 1 czerwca do 31 października. Obniżka związana z pandemią dla klientów biznesowych i przemysłowych została przedłużona do końca czerwca.

Rząd Ontario podał także w sobotę, że podwyższy wypłaty dla mieszkańców domów spokojnej starości. Osoby, które będą się kwalifikować, otrzymają od 2000 do 3500 dol. na pokrycie kosztów transportu, alternatywnego zakwaterowania i tymczasowej opieki. Ponadto domy opieki będą zobligowane do zgłaszania wszystkich ognisk chorób zakaźnych do Retirement Homes Regulatory Authority.