Minister edukacji Alberty, Adriana LaGrange, przedstawiła projekt ustawy numer 15, Choice in Education Act, która ma uznawać prawo wyboru ścieżki edukacyjnej dziecka przez jego rodziców a także jest szansą dla szkół religijnych. Premeir Jason Kenney powiedział, że ustawa podkreśla wiarę mieszkańców Alberty w wolność, różnorodność, pluralizm i odpowiedzialność rodzicielską. “Rodzice wiedzą lepiej od biurokratów i polityków, co jest dobre dla ich dzieci”, mówił Kenney.

Według LaGrange ustawa zwiększa możliwości rodzinom, które decydują się na nauczanie domowe, a także chroni szkoły religijne, które za czasów poprzedniego rządu mogły czuć się zagrożone i gorsze od publicznych. Ponad dwudziestu szkołom religijnym za czasów Rachel Notley groziło zamknięcie. Osoby, które będą chciały otworzyć szkołę, będą kierowane do ministerstwa, a każda sprawa ma być rozpatrywana indywidualnie. W preambule ustawy znajduje się odniesienie do prawa rodziców do wyboru edukacji ich dziecka zaczerpnięte z Deklaracji Praw Człowieka.