101 Pielgrzymka do cmentarza hallerczyków

W czasie nieco już poluzowanych obostrzeć pandemicznych odbyła się kolejna, 101 Pielgrzymka Polonii do Cmentarza Hallerczyków w Niagara on the Lake – jedynego wojskowego cmentarza polskiego na kontynencie amerykańskim. Przybyły szkieletowe reprezentacje organizacji oraz osoby prywatne. Rozmawiamy z uczestnikami.