Lekarz z Toronto nie otrzymał żadnej profesjonalnej kary za napaść seksualną na 16-latka po tym, jak panel dyscyplinarny Izby Lekarskiej  stwierdził, że starał się w ten sposób wyrazić swą homoseksualną tożsamość.

Dr Farooq Khan, który przyznał się do winy za napaść seksualną na 16-letniego chłopca, „starał się wyrazić swoją tożsamość” jako homoseksualista, stwierdził panel dyscyplinarny, który postanowił nie nakładać kary i nie obciążać go kosztami postępowania dyscyplinarnego, mimo że wcześniej adwokaci Izby Lekarskiej i samego Khana przedłożyli wspólne oświadczenie, w którym stwierdzali, że Khan powinien otrzymać 12-miesięczną karę zawieszenia prawa wykonywania zawodu oraz zapłacić 20550 dol. kosztów.

Sprawa dotyczy przestępstwa z 2009 roku, w 2015 roku dr Khan przyznał się przed sądem do zarzutu napaści na tle seksualnym wobec 16-latka, a w następstwie przyznania się sąd zwolnił go od zarzutów, co oznacza, że nie  jest notowany jako przestępca kryminalny (nie ma criminal record) i nie została orzeczona jakakolwiek kara.