Jak podano we wtorek na stronie internetowej NATO, pierwsza grupa złożona z trzech fregat z Hiszpanii, Rumunii i Turcji wpłynęła na Morze Czarne 9 lipca br. Druga grupa, w skład której wchodzą cztery okręty z Grecji, Hiszpanii, Turcji i Włoch, pojawiła się na tym akwenie 7 lipca. Do drugiej grupy dołączył rumuński ROS Lupu Dinescu i cała piątka zawinęła 10 lipca do portu w Burgas.

„Faza integracji sił na Morzu Egejskim była niezbędna do zacieśnienia więzi grupy i uzyskania pełnej zdolności do misji, aby przyczynić się do budowania gotowości NATO w naszej pierwszej misji na Morzu Czarnym” – oświadczył dowódca drugiej z grup Dimitrios Katsouras.

Ukraiński Militarny Portal podawał, że pierwsza z grup weźmie udział w manewrach Sea Breeze. W tym czasie do manewrów mają dołączyć fregaty z Turcji i Rumunii, a także francuski tankowiec. W ciągu 21 dni okręty opuszczą Morze Czarne.

Interfax podaje, że zgodnie z konwencją z Montreux z 1936 r. okręty państw niebędących państwami czarnomorskimi mogą znajdować się na Morzu Czarnym przez okres nie dłuższy niż 21 dni.