W przyszłym tygodniu ma być opublikowany plan otwierania ontaryjskich szkół we wrześniu, zapowiedział minister edukacji Stephen Lecce podczas konferencji prasowej w szkole w Brampton. Minister dodał, że kończy prace nad planami, w których uczestniczą też urzędnicy zajmujący się zdrowiem publicznym.

Od paru tygodni rodzice i nauczyciele domagali się podania do wiadomości szczegółów, jak będzie wyglądać praca szkół po wakacjach.

Lecce dodał, że ministerstwo szykuje dodatkowe wsparcie dla kuratoriów.

W Ontario działają 72 kuratoria. Ministerstwo poprosiło je o przygotowanie planów pacy według trzech scenariuszy: powrotu do „pełnoetatowej” nauki w szkole, nauki w klasach wirtualnych i modelu mieszanego. Kuratoria muszą przesłać swoje propozycje do początku sierpnia. Następnie musi je zatwierdzić rząd – dopiero potem mogą być wdrażane.

Po ostatniej zapowiedzi ministra można się jednak spodziewać, że prowincja zacznie mówić o planach otwierania szkół jeszcze przed otrzymaniem planów wszystkich kuratoriów.

Minister wcześniej wskazywał na to, że rząd opowiada się za modelem mieszanym, potem jednak coraz częściej przychylał się do powrotu wszystkich uczniów do nauki w normalnym trybie. Kuratoria i związki zawodowe podkreślają, że powrót do szkół będzie wymagał dodoatkowych nakładów finansowych ze strony prowincji na zakup środków ochronnych.