Gospodarka Kanady wzrosła w maju o 4,5 procent, co stanowiło silne odbicie od niskiego poziomu w kwietniu, ale wciąż 15 procent poniżej poziomu z lutego, zanim uderzył COVID-19.

Statistics Canada poinformował w piątek, że produkt krajowy brutto Kanady – łączna wartość w dolarach wszystkich towarów i usług wytworzonych przez gospodarkę w ciągu miesiąca – wyniósł nieco ponad 1,7 bln dol.. To więcej w porównaniu z kwietniowym poziomem 1,62 bln dol., ale wciąż znacznie mniej niż 1,99 bln dol. w lutym.

Urząd statystyczny twierdzi, że 17 z 20 sektorów gospodarki, które monitoruje, odnotowało wzrost, a branże produkujące towary   szczególnie silny, o 8 procent. Wzrost sektora usług był relatywnie mniejszy i wyniósł 3,4 proc.

Jedynymi częściami gospodarki, które ponownie się skurczyły, były zarządzanie, administracja publiczna oraz sektor  rozrywkowy..

Największy wzrost odnotowano w branży budowlanej, ponieważ po zamknięciu w marcu i kwietniu aktywność ponownie wzrosła o 17,6%. Handel detaliczny również się rozwinął, a sprzedaż wzrosła o 16,4 procent. Maj był największym miesięcznym wzrostem w obu tych branżach od czasu rozpoczęcia prowadzenia dokumentacji w 1961 roku.

Ekonomiści spodziewali się wzrostów o około 3,5 procent, więc wyniki z maja były lepsze niż oczekiwano. A agencja twierdzi, że wstępne dane za czerwiec są jeszcze lepsze, o pięć procent więcej niż w maju.

Ale dane te wskazują, jak długa jest droga powrotna z COVID-19 dla gospodarki Kanady. Produkcja jest nadal o 15 procent niższa niż była.