Strażacy w Ontario wzywają społeczeństwo do przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ponieważ pandemia COVID-19 trwa nadal. Ostrzegają, że latem tego roku nastąpił gwałtowny wzrost liczby pożarów w prowincji.

Stowarzyszenie Strażaków Zawodowych w Ontario poinformowało w piątek, że więcej mieszkańców Ontario gotuje w domu co znacznie zwiększa to ryzyko pożaru domu.

OPFFA zaleca szereg działań mających na celu zapobieganie pożarom w domu, w tym upewnienie się, że czynności związane z gotowaniem są odpowiednio nadzorowane, a urządzenia elektryczne są w dobrym stanie zaleca się też posiadania gaśnicy na podorędziu.