Restaurant Brands International Inc. twierdzi, że pandemia miała duży wpływ na zyski w drugim kwartale, a sprzedaż spadła o 21 procent.

Spółka matka Tim Hortons i Burger King twierdzi, że dochód netto spadł do 163 milionów dolarów w kwartale zakończonym 30 czerwca, o 37 procent mniej niż 257 milionów dolarów rok wcześniej.

RBI, która podaje dane w dolarach amerykańskich, twierdzi, że przychody spadły o 25 procent w ostatnim kwartale do 1,05 miliarda dolarów z 1,4 miliarda dolarów w poprzednim roku.

Sprzedaż w Tim Hortons i Burger King spadła odpowiednio o jedną trzecią i jedną czwartą.

Wzrost sprzedaży w Popeyes pomógł złagodzić cios, a RBI twierdzi, że praktycznie wszystkie z 27 000 restauracji są teraz ponownie otwarte.