Chiny ostatecznie uzyskają większy udział w całkowitym globalnym eksporcie, niezależnie od wpływu koronawirusa na popyt zagraniczny i groźby izolacji od Stanów Zjednoczonych – poinformował szef administracji celnej tego kraju.

Według ministra administracji generalnej ceł Ni Yuefenga, oczekuje się, że udział Chin w światowym eksporcie towarów będzie dalej wzrastał, pomimo spadku obrotów światowego handlu.

„Zdolność do przetrwania poważnych wstrząsów i konkurencyjność chińskiego sektora handlu zagranicznego stale rośnie … Udział Chin w rynku może dalej rosnąć w miarę wznawiania [globalnego] biznesu. To niezwykłe ”- powiedział Ni oficjalnej agencji informacyjnej Xinhua.

Chiny były pierwszą dużą gospodarką na świecie, w której produkcja w znacznym stopniu podniosła się po szoku spowodowanym koronawirusem, a tempo wzrostu produktu krajowego brutto  w drugim kwartale wyniosło 3,2 proc. po historycznym spadku o 6,8% w pierwszych trzech miesiącach 2020 r.

W lipcu eksport Chin zanotował niespodziewanie wzrost o 7,2 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

Był to trzeci wzrost w ciągu ostatnich czterech miesięcy, pomagając zmniejszyć spadek w pierwszych siedmiu miesiącach roku do 4,1 procent po spadku eksportu o 17,2 procent według  zsumowanych danych za styczeń i luty.

Dane te Chiny zawdzięczają powstrzymywaniu koronawirusa  i zdolnościom wznowienia  produkcji.

Ta poprawa silnie kontrastuje z resztą świata, a Światowa Organizacja Handlu przewidywała w czerwcu, że wartość światowego handlu spadnie w tym roku o 13–32%.
Raport Chińskiej Akademii Nauk Społecznych wykazał również, że udział Chin w całkowitym eksporcie do 13 największych partnerów handlowych wzrósł do 18 procent w kwietniu, co stanowi wzrost o 5 punktów procentowych w porównaniu z rokiem poprzednim i jest najwyższy od 2008 roku.

Szef chińskiego urzędu celnego Ni przypisał lepsze niż oczekiwano wyniki handlowe skutecznej kontroli kraju nad koronawirusem i szybkim działaniom rządu na rzecz wsparcia przemysłu eksportowego, w tym przyspieszeniu ulg w podatku eksportowym i zachęcaniu do krajowej sprzedaży towarów pierwotnie wyprodukowanych w celu wysłania ich za granicę.

Nowy plan Pekinu, to priorytetowo traktować rozwój rynku krajowego przy zachowaniu siły handlowej kraju – mówiąc, że nie będzie to miało „istotnego wpływu” na eksport.
Eksporterom często trudno jest skoncentrować się na rynku krajowym ze względu na różne standardy i brak kanałów sprzedaży, chociaż na dużym rynku krajowym w Chinach jest znaczna przestrzeń do wzrostu, dodał Ni.
Zważywszy na duże moce przerobowe i wielkość rynku w Chinach, nadal istnieje znaczne pole do wzrostu. Nie obniży to znacząco handlu zagranicznego dodał Ni Yuefeng

Pekin poświęcił ostatnio wiele wysiłku, aby zdywersyfikować swój rynek eksportowy, z 10 krajami Azji Południowo-Wschodniej, które tworzą Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej, i obecnie są głównym celem eksportu Chin po odejściu USA.
Chiny próbują też zwiększyć eksport do krajów wzdłuż inicjatywy nowego jedwabnego szlaku, by rozszerzyć łączność i powiązania gospodarcze z Azją Zachodnią i Środkową, Bliskim Wschodem, Afryką i Europą.

 

za scmp