Czy zaszczepimy się przeciwko Covid 19?

Pyta­my Pola­ków przed pol­ski­mi skle­pa­mi w Mis­sis­sau­dze i w Toronto