Od oficjalnego przywitania przez szefa polskiego rządu Mateusza Morawieckiego premierów Czech, Słowacji i Węgier rozpoczął się w piątek po południu w Lublinie szczyt Grupy Wyszehradzkiej. W agendzie spotkania są przygotowania do posiedzenia Rady Europejskie, sytuacja na Białorusi i stosunki z Rosją.

Szef polskiego rządu powitał premierów państw Grupy Wyszehradzkiej: Czech – Andreja Babisza, Słowacji – Igora Matovicza i Węgier – Viktora Orbana na placu przed Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

To drugie spotkanie wysokiego szczebla podczas polskiej prezydencji w Grupie V4. Poprzednie odbyło się 3 lipca w Warszawie i symbolicznie zainaugurowało polskie przewodnictwo.

Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że rozmowy premierów państw V4 będą dotyczyć sytuacji po wyborach prezydenckich na Białorusi, polityki wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem stosunków z Rosją, walki z pandemią COVID-19, przygotowań do nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej i współpracy w ramach UE w celu ograniczenia skutków pandemii.

“Partnerzy w ramach Grupy V4 będą dążyć do wypracowania wspólnych propozycji dotyczących m.in. tymczasowych ograniczeń w podróżowaniu i granic. W obecnej sytuacji epidemiologicznej jednym z priorytetów jest znalezienie równowagi między zdrowiem publicznym a swobodą przemieszczania się w ramach Unii Europejskiej” – podkreślił.

Müller dodał, że “szczególnie w kontekście obecnej sytuacji na Białorusi”, rozmowy będą dotyczyć tego, “jakie instrumenty wykorzystać do wspierania społeczeństwa obywatelskiego w krajach Partnerstwa Wschodniego”.

“Ponadto premier Mateusz Morawiecki podzieli się ze swoimi partnerami z V4 rezultatami rozmowy, którą odbył z przedstawicielami Białoruskiej Rady Koordynacyjnej 9 września” – zaznaczył. Zwrócił uwagę, że szef polskiego rządu wniósł na agendę nadzwyczajnej Rady Europejskiej także temat sytuacji na Białorusi i w Rosji.

Müller przypomniał, że zaplanowany na 24-25 września szczyt RE – poza unijną polityką zagraniczną (Chiny, Turcja, a także ostatnie wydarzenia w zakresie wschodniego wymiaru polityki sąsiedztwa) – poświęcony będzie także kwestiom gospodarczym (w tym rynkowi wewnętrznemu, działaniom na rzecz odbudowy gospodarczej po kryzysie wywołanym COVID 19, agendzie cyfrowej oraz polityce przemysłowej).

Grupa Wyszehradzka jest nieformalną, regionalną formą współpracy czterech państw Środkowej Europy – Polski, Czech, Słowacji i Węgier, które łączy nie tylko sąsiedztwo i podobne uwarunkowania geopolityczne, ale przede wszystkim wspólna historia, tradycja, kultura oraz wartości. Przewodnictwo w Grupie pełnione jest na zasadzie rotacji i trwa rok, a jego program przyjmowany jest przez premierów państw wyszehradzkich. Od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. prezydencję w Grupie sprawuje Polska. (PAP)