Najważniejsze punkty środowej Mowy od Tronu

 

Generalna gubernator Julie Payette odczytała w środę przygotowaną przez rząd Mowę od Tronu otwierającą nową sesję parlamentu i wytyczającą politykę rządu.

Opozycyjna Partia Konserwatywna zapowiedziała już, że nie poprze w głosowaniu programu rządu – głosowanie to ma formę wotum zaufania i jeśli program nie zostanie poparty przez większość posłów Izby Gmin, rząd upadnie i zostaną rozpisane nowe wybory – obecny rząd jest mniejszościowy.

Oto niektóre z najważniejszych punktów przemówienia tronowego wygłoszonego przez generała gubernatora Julie Payette.

Tworzenie miejsc pracy
Jednym z filarów przemówienia jest obietnica  stworzenia ponad miliona miejsc pracy poprzez „bezpośrednie inwestycje w sektor społeczny i infrastrukturę, natychmiastowe szkolenia w celu szybkiego podnoszenia kwalifikacji pracowników oraz zachęty dla pracodawców do zatrudniania i zatrzymywania pracowników”.

W ramach tego planu rząd twierdzi, że przedłuży nadzwyczajne dopłaty do wynagrodzeń do  lata przyszłego roku

Program, który miał się zakończyć pod koniec roku, początkowo oferował pokrycie 75% wynagrodzenia pracownika,   tygodniowo do maksymalnej kwoty 847 dol.,  zatrudnionych w kwalifikujących się firmach i organizacjach non-profit dotkniętych spowolnieniem gospodarczym wywołanym przez Covid19.

Został zaktualizowany w lipcu, aby z jednej strony rozszerzyć zakres kwalifikujących się firm, jak i stopniowo zmniejszać wielkość dotacji.

Do 13 września program wypłacił ponad 35 miliardów dolarów.

 

Kobiety, gospodarka i opieka nad dziećmi
Aby odnieść się do nieproporcjonalnych skutków ekonomicznych pandemii dla kobiet, przemówienie tronowe zawiera zobowiązanie rządu do zwiększenia liczby kobiet na rynku pracy.

Rząd obiecuje „znaczące, długoterminowe i trwałe inwestycje w stworzenie ogólnokanadyjskiego systemu wczesnej edukacji i opieki nad dziećmi”.

Rząd powiedział, że nadal będzie subsydiował kosztów programów przed i polekcyjnych.

Zmiany w kodeksie karnym dotyczące  seniorów
Wskazując, że jedną z największych tragedii kryzysu były ofiary śmiertelne w domach opieki długoterminowej, rząd obiecuje zmienić Kodeks karny, aby karać osoby zaniedbujące seniorów znajdujących się pod ich opieką.

Rząd oświadczył, że będzie również współpracował z prowincjami i terytoriami w celu ustanowienia nowych krajowych standardów opieki długoterminowej

Kanadyjski zasiłek inwalidzki
Przemówienie zawierało również obietnicę dla innej grupy, która mocno ucierpiała w wyniku pandemii: niepełnosprawnych.

Rząd powiedział, że pracuje nad kanadyjskim świadczeniem z tytułu niezdolności do pracy, wzorowanym na dodatku do gwarantowanego dochodu dla seniorów GIS.

Zmiana klimatu
Rząd obiecuje przedstawić do 2030 roku plan  ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 30 procent poniżej poziomów z 2005 roku .
Obiecuje również, że do 2050 r. Kanada ustanowi prawo do zerowej emisji netto.

Przemówienie tronowe zawiera obietnice tworzenia tysięcy miejsc pracy poprzez modernizację energooszczędną domów i budynków publicznych oraz dopłaty do pojazdów o zerowej emisji bardziej przystępnymi cenowo.

Systemowy rasizm
Podczas gdy większość przemówienia koncentrowała się na kanadyjskim planie naprawy gospodarki COVID-19, jedna sekcja była poświęcona problemowi systemowego rasizmu w Kanadzie.

Większość z tych inicjatyw została już ogłoszona  latem, gdy w Ameryce Północnej wybuchły protesty Black Lives Matter, a RCMP zajęło się skutkami wielu kontrowersyjnych aresztowań i incydentów z użyciem siły.

Liberałowie obiecują wstrząsnąć systemem wymiaru sprawiedliwości  i wzmocnić cywilny nadzór nad RCMP – oraz ustalić nowe normy użycia siły.

Nowe trasy lotnicze
Liberałowie  będą współpracować z partnerami, aby wspierać regionalne trasy dla linii lotniczych. „Jest to kwestia równości, zatrudnienia i rozwoju gospodarczego. Rząd będzie starał się to wspierać”.